Vanligaste frågorna till BRA - Just nu

Är BRAs företagsrekonstruktion klar? Stämmer det och när kommer ni i så fall att börja flyga igen?

Vår företagsrekonstruktion vann laga kraft den 8 september 2020. Sedan den 8 september är alltså vår företagsrekonstruktion över.

Vad kommer att hända med kundernas biljetter och produkter tills ni börjar flyga?

Vi kommer att förlänga ledtiden för vilande biljetter, årskort klippkort så att kunderna inte drabbas. Just nu är de vilande biljetterna giltiga till 31 Oktober 2021. Gällande årskort, klippkort och BRA vänner poäng så kommer dessa att förlängas motsvarande tid som vi har haft uppehåll i vår flygtrafik.