Särskilda behov

Om du har särskilda behov under din resa med oss på BRA, så finns vi här för att hjälpa dig göra din resa så lätt och bekväm som vi kan!

Resa med nedsatt rörlighet

Allmänt

Vi vet att alla har olika behov. Berätta för oss i god tid innan din flygning hur vi kan hjälpa dig.

Om du inte kan förflytta dig till nödutgång vid en eventuell evakuering betraktas du som rörelsehindrad. Det går bra att boka din resa här på flygbra.se men assistans måste bokas i efterhand via vårt Kundcenter.

Bokning av assistans för passagerare med nedsatt rörlighet

Bokning av assistans måste göras senast 72 timmar innan avresa. Du får avgiftsfritt ta med dig två rörelsehjälpmedel utöver ditt bagage. Bokning senare än 72 timmar före avresan, behandlas som en oanmäld assistans. Detta innebär att passageraren fortfarande har rätt till assistans, men att väntetid kan uppstå, då föranmälda prioriteras först.

Mötesplatser

På respektive flygplats finns det uppmärkta mötesplatser, där passageraren anmäler sin ankomst för att begära assistans.

Se mer information på respektive flygplats hemsida.

Check-in

Behöver du assistans ska du infinna dig vid incheckningen:
- minst 60 minuter före avgångstid på inrikes flygningar
- minst 60 minuter före avgångstid på utrikes flygningar

Beställning av resa

Det går bra att boka din resa här på flygbra.se men assistans måste bokas i efterhand via vårt Kundcenter senast 72 timmar före avresa

Typ av assistans  
WCHR Wheelchair on ramp

Jag kan gå själv men behöver stödhjälp.
Jag behöver rullstol till/från planet men kan själv gå upp- och nedför trappor och ta mig till flygplanssätet

WCHS Wheelchair up/down stairs Behöver rullstol till/från planet, lyftas upp- och nedför trappor, men jag kan själv gå till flygplanssätet.
WCHC Wheelchair to cabin seat  Jag behöver rullstol till/från planet, lyftas upp- och nedför trappor samt jag måste bäras till flygplanssätet

Elektriskt drivna hjälpmedel

Se mer information under frågan kring Batteridrivna rullstolar 

* Utrymmesbegränsning & farligt gods
** Vi förbehåller oss rätten att neka transport av hjälpmedel om det är av utrymmesbegränsningar ombord på flygplanet och tillämplig lagstiftning om farligt gods (DGR).

Dokument

Rättigheter i samband med flygresor för personer med nedsatt rörlighet (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2)

Resa med en ledsagare/assistent

I vissa fall kan en ledsagare behövas när du flyger med oss för att hjälpa till vid nödsituationer och för att följa säkerhetsföreskrifterna. En ledsagare är i regel en assistent eller vårdare som ansvarar för din bekvämlighet och att du mår bra under påstigning, flygresa och avstigning. 

Du skall resa med en ledsagare om du:

 • är både blind och döv.
 • inte fullt förstår de säkerhetsinstruktioner som ges av kabinpersonalen (muntligt och visuellt).
 • har ett intellektuellt funktionshinder eller utvecklingsstörning som kräver assistans.
 • behöver medicinsk assistans ombord.
 • inte själv kan administrera medtagen syrgas eller annat medicinskt hjälpmedel som du har behov av under flygningen. Regler för syrgasflaskor och medicinska hjälpmedel

Exempel på detta kan vara hjälp med att:

 • sätta på och ta av ditt säkerhetsbälte.
 • ta fram och få på dig din räddningsväst.
 • ta dig till nödutgången utan assistans.
 • ta på dig en syrgasmask.

Din ledsagare/assistent

 • måste vara minst 18 år och ska sitta bredvid dig. 
 • kunna ge dig ovannämnd hjälp under flygningen.
 • en ledsagare kan endast assistera en passagerare per flygning och måste köpa en ordinarie vuxenbiljett.

Hjälp av vår kabinpersonal

När du ska fatta beslut om hjälp av ledsagare bör du ha i åtanke att vår kabinpersonal inte kan lyfta dig eller hjälpa dig inne på toaletten (de kan däremot hjälpa dig till och från toaletten).

Kabinpersonalen har möjlighet att hjälpa dig med enkla förberedelser inför en måltid men kan inte hjälpa dig att äta eller ta hand om din medicin.

Information om dig och din ledsagare

För att försäkra dig om att du får den assistans du behöver, ber vi dig först att ladda ned och fylla i dokumentet nedan. Kontakta sedan Kundcenter vid bokningstillfället.

Information Sheet for Passengers Requiring Special Assistance DPNA

Resa med batteridriven rullstol

BRA erbjuder resenärer möjligheten att medföra batteridrivna rullstolar.

Observera att det endast är vissa typer av batteridrivna hjälpmedel vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. 

Följande gäller för transport i vårt linjenät:

 • Hjälpmedel får inte väga mer än 32 kg

Mått

 • Flygplanstyp ATR, max djup 120 cm x bredd 60 cm x höjd 120 cm*

Endast vissa typer av batterier är godkända för flygtransport, för mer information se nedan under Formulär.

*På vår ATR accepterar vi inte Permobiler av säkerhetsskäl p.g.a. lastutrymmets konstruktion.

Formulär

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av ditt hjälpmedel är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och ditt hjälpmedel i ett formulär.

Observera att formuläret skall skickas till BRA minst tre dagar före planerad resa.

BRA accepterar inte Segway som incheckat bagage. Vi hänvisar till BRING för transport.

Syrgas och medicinska hjälpmedel

BRA erbjuder resenärer möjligheten att medföra medicinsk oxygen och andra portabla elektroniska medicinska hjälpmedel.

Observera att det endast är vissa typer av oxygen vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Därför behöver vi information från dig rörande mått, innehåll, typ av elektrisk enhet, m.m.

För att garantera att våra säkerhetsföreskrifter efterföljs och för att underlätta hanteringen av din medicinska utrustning är det av största vikt att du läser informationen och besvarar ett antal frågor om dig och ditt hjälpmedel i ett formulär.

Observera att formuläret skall skickas till BRA minst tre dagar arbetsdagar före planerad resa.

Regler för syrgasflaskor

Följande gäller för transport av syrgasflaskor i vårt linjenät:

 • Den totala maxvikten (gross weight) för syrgas är 5 kg.
 • Flytande oxygen/syrgas är inte tillåtet att medföra ombord.

Elektroniskt formulär för transport av syrgasflaskor hittar du här

Att resa med oxygen och portabla elektroniska medicinska hjälpmedel

 1. Ditt medicinska hjälpmedel skall:
  (i) under taxi, start och landning, alltid vara inskjutet under framförvarande säte, på så sätt att den inte hindrar framkomlighet till eller i mittgången; 
  (ii) (om det används under resan) användas på ett sådant sätt att det inte hindrar åtkomst till nödutrustning och/eller nödutgångar.
 2. Passagerare med angivna hjälpmedel får inte sitta vid en utgång.
 3. När ”fasten seat belt sign” släcks är det tillåtet att använda ditt hjälpmedel och samtidigt fritt röra sig i kabinen.
 4. Användaren måste säkerställa att hjälpmedlet är fritt från olja eller andra petroleumprodukter och att enheten är i fungerande och säkert skick.
 5. Användaren måste kunna höra, se och ha möjlighet att följa och agera på de larm som hjälpmedlet kan indikera. I de fall som detta inte kan efterföljas, måste användaren åtföljas av person som har möjlighet att följa denna förordning.
 6. Användaren ansvarar för att han/hon medför extra batterier i en sådan mängd att hjälpmedlet inte slutar fungera under någon del av resan där passageraren angivit att han/hon har behov av sitt hjälpmedel. Beräkningen skall med god marginal även ta hänsyn till eventuella förseningar under resan.
 7. Medtag och var beredd att visa ”Läkares utlåtande” för personal (gäller ej medförande av syrgasflaskor)

Övriga portabla elektroniska medicinska hjälpmedel (PED)

Följande gäller för transport i vårt linjenät:

 • Läkares utlåtande skall fyllas i och medföras.
 • Lithium metall batteri får ej ha en mängd lithium på mer än 8 gram.
 • Lithium jon batteri får ej ha en styrka på mer än 160 Wh.
 • Extra batterier får medföras i handbaggage och skall då förvaras enskilt med batteripolerna övertäckta för att minimera risken för kortslutning.

Elektroniskt formulär finner du här 
Information om hur du reser med PED finner du här 

Dokument för läkares utlåtande (physicians statement) finner du här

Resa med barn

För att resa tillsammans med infant/barn måste man vara vårdnadshavare eller fyllda 16 år

Resa med spädbarn 0-23 månader

Barn under två år reser utan kostnad inrikes om de sitter i knät på medföljande vuxen.

Reser du med spädbarn (0-23 månader) som inte har ett eget säte ingår en hopfällbar vagn samt en bilbarnstol. För mer information om barnvagnar, se här.

Observera att barnet inte får ha fyllt 2 år vid tillfället för avresan.

Resa ensam med två barn under två år

En vuxen kan resa med upp till två barn under två år. Om du ska resa ensam med två barn under två år sitter ett barn i ditt knä och ett barn måste ha ett eget säte och sitta i ett bakåtvänt babyskydd/bilbarnstol under resans gång. Det ena barnet reser då utan extra kostnad, medan det andra barnet reser till samma pris som barn 2-11 år.

Vi accepterar endast babyskydd/bilbarnstolar med UN-standard och märkta med ECR R 44 eller ECE R 44. Exempel på godkända märken är: ActaGraco, Brio, Britax, AnatomicSittAB, Kiddy, Maxi-Cosi, Recaro, Team Tex in FR, Volvo Personvagnar AB. Maxmått på babyskyddet/bilbarnstolen: längd 65 cm, höjd 45 cm.

Du bokar din och barnens biljetter genom att kontakta oss eftersom att dessa biljetter inte går att boka på vår hemsida. Du betalar samma pris som för ett barn 2-11 år för den ena biljetten. Du betalar ingen bokningsavgift för dessa biljetter. Det går endast att som ensam vuxen resa med två barn under två år på våra ordinarie biljettyper LIGHT, FLEX och EXTRA.

 

Vara gravid och flyga

Vi välkomnar givetvis gravida kvinnor att resa med oss.

Bestämmelserna om flygning för gravida kvinnor kan skilja sig från bolag till bolag.

Vecka 0-35 

Gravida kvinnor tillåts flyga fram till fyra veckor innan beräknad nedkomst. Resan måste då vara avslutad innan man påbörjar den fjärde veckan innan beräknad nedkomst.

Vecka 36-37

Vid mindre än fyra veckor, men mer än två veckor till beräknad nedkomst, tillåts flygning endast mot ett läkarutlåtande och läkarintyg. Flygningen får inte vara längre än 4 timmar.

Vecka 38-40

Om det är mindre än två veckor till beräknad nedkomst, tillåter vi inte att den gravida flyger med oss.

Resa med hund eller katt

Din hund eller katt får följa med i kabinen på våra flyg inom Sverige. Vi tillåter inte hund eller katt på våra utrikeslinjer. Bokning görs via din resebyrå eller på vår hemsida i samband med att du bokar här.

Ska din hund eller katt endast följa med på en del av resan? Då ber vi dig kontakta din resebyrå eller vårt Kundcenter direkt efter genomförd bokning, så hjälper vi dig med bokningen av ditt sällskapsdjur.

Avgift

För djur som reser i kabin utgår en avgift på 350 kronor per enkelresa/kolli oavsett om du flyger direkt eller reser med ett anslutningsflyg. Vi tillåter endast 1 bur per passagerare. Betalning sker vid bokningstillfället.

Återbetalning av avgift för hund eller katt

Ska ditt djur inte följa med på resan? Du kan avboka och få full återbetalning fram till 3 timmar före avresa. Om du har en tur- och returbiljett är det 3 timmar före utresan. Därefter kan ingen återbetalning av avgiften göras. Avbokning måste ske genom att kontakta oss eller din resebyrå, beroende på var biljetten är bokad.

Transport och placering

Placering

Passagerare med sällskapsdjur anvisas plats ombord av kabinpersonalen, i regel långt bak eller långt fram i kabinen beroende på flygplanstyp.

Endast mindre katter och hundar får resa i kabinen förutsatt att djuret hålls i en bur/väska avsedd för djurtransport. Se bild nedan på typgodkänd transportbur. Djur som transporteras på annat sätt kommer att nekas ombordstigning.

Katter och hundar skall alltid vara inne i stängd bur från det att du lämnar flygplatsterminalen till dess du ankommer till den. Ingen del av djuret får vistas utanför buren under resan.

Accepterade burar

BRA accepterar endast mjuka transportburar för katt och hund. Buren skall även ha följande funktion:

 • Buren skall kunna stängas helt och hållet.
 • Buren skall ha lufthål för ventilation till djuret.
 • Buren skall tåla "läckage".

Burens mått och vikt

 • Burens yttermått får ej överstiga längd 45 x bredd 35 x höjd 25 cm.
 • Vikten av djur inklusive bur får ej överstiga 8 kg.

Antal djur i samma bur

I de fall två djur känner varandra väl och tillsammans väger max 8 kg kan de fraktas i samma bur på våra inrikesresor.

Antal kollin

Djuret och buren betraktas som ditt handbagage och du kan inte ta med ytterligare handbagage.

Sällskapsdjur i bagageutrymme (AVIH)

BRA accepterar ej transport av djur i bagageutrymme (AVIH), då lastutrymmet ej är uppvärmt.

Rätt dokument för transport och införsel av hund eller katt

Det är viktigt att du har rätt dokumentation om ditt djurs hälsa vid inresa och genomresa i alla länder under flygningen. Ditt djur ska ha ett djurpass för resa inom eller till EU och om möjligt ett mikrochip eller en tatuering, Information om vad som gäller vid transport av djur finns att läsa på www.jordbruksverket.se och www.tullverket.se

Som djurägare är det ditt ansvar att ha med dig rätt dokumentation och kontrollera vad som gäller. Tänk på att olika länder har olika villkor för införsel av husdjur. Du måste därför ta del av denna information innan du bokar din biljett. Det gör du enklast genom att rådfråga ambassaden för det land som du ska besöka.

Andra regler kan gälla om du ska resa vidare med ett annat flygbolag. Du kan se information om detta på respektive flygbolags webbplats..

Ledar-/ räddnings-/ narkotika-/ bombhund

Den som är beroende av ledarhund samt hundförare med räddnings-, narkotika-, bomb-, eller ammunitionssökhund får medföra hunden gratis. Dessa djur undantas från viktrestriktioner och kravet på behållare/bur.

Resa med gips

Detta är information om vad som gäller för att flyga med gips på BRA:s inrikes- och utrikesflygningar.

Gipsskena

Gipsskena

Gipsskena

Det går bra att flyga med gipsskena. Inga restriktioner. 

Cirkulärgips

För cirkulärgips, som täcker hela benet eller armen runtom, gäller följande restriktioner:

 • Gipset måste vara äldre än 24 timmar för att transporteras utan några begränsningar.
Cirkulärgips

Cirkulärgips

Vi rekommenderar dock alltid att klippa upp gipset innan avresa. Rekommendationen är till för att värna våra passagerare med cirkulärgips från den obehagliga svullnaden som kan komma att uppstå ombord.

 • Ett skriftligt godkännande av en läkare/MEDIF, för att resa i en trycksatt kabin, måste uppvisas vid incheckningen.
 • Man måste kunna sitta fastspänd i sin stol med benet i böjt läge.

Vi accepterar inga sjuktransporter på våra flyg då vi inte har plats att låta personer sitta med rakt gipsat ben.

 • Tänk på att assistans på flygplatsen måste beställas senast 72 timmar före avresa för att flygplatsens personal ska kunna garantera att de kan hjälpa till.
 • Gips som har suttit på kortare tid än 24 timmar måste klippas upp och delas före avresan.

Bårtransport

Vi accepterar inte bårtransporter på våra flygningar.

Smittsamma sjukdomar

Om det finns risk för att du lider av en smittsam sjukdom måste du vid incheckningen kunna uppvisa ett skriftligt godkännande av en läkare/MEDIF att du får lov att flyga med oss.

För att undvika en spridning av sjukdomar som kan påverka andras hälsa och säkerhet kan du annars nekas att gå ombord på våra flygningar.

Exempel smittsamma sjukdomar är:

 • Magsjuka
 • Vattkoppor
 • Röda hund
 • Mässling
 • Påssjuka

Allergi

Om du har någon form av allergi som till exempel päljsdjursallergi, nötallergi eller annan, ber vi dig kontakta oss för bokning av detta.

Särskilda behov på utrikes flygning

BRA erbjuder inte följande service på utrikes flygningar:

 • Resa med hund eller katt (Pet in cabin)
 • Ensamresande barn
 • Resa med vapen

 

Ledarhund, Assistanshund eller Tjänstehund

Du som reser med ovan hund får medföra hunden gratis både inrikes och utrikes. Dessa djur undantas från viktrestriktioner och kravet på behållare/bur.

För att få resa med någon av ovan nämnda hundar (som går under begreppet SVAN) måste du alltid boka detta i förväg. Vid check-in uppvisar du ID-handling enligt nedan:

 • Ledarhund måste ha intyg (ID-handling) och bära sele som påvisar hundens funktion.
 • Assistanshundar skall vara utbildade hos någon av nedan organisationer och ha med sig ett certifikat under resan (ID-handling):
  • Svenska Brukshundsklubben- SvBK
  • Svenska Service & Signalförbundet  SoS
  • Utbildade via organisation tillhörande Assistance Dogs Europe ADE / Assistance Dogs International ADI

Hunden skall bära deras väst "ASSISTANSHUND" under hela resan.

 • Tjänstehund intygas genom att tjänsteman uppvisar sin ID-handling/tjänstebricka.

Har du inte med dig rätt handling enligt ovan har vi rätten att neka din resa med hund.

 

Ensamresande barn

Barn under 12 år är varmt välkomna att resa ensamma med oss på BRA. Vänligen läs mer här.