Förbjudna föremål

Förbjudna föremål i handbagaget

Det är förbjudet att medföra nedanstående föremål i handbagaget.

a) Skjutvapen och andra anordningar som kan avlossa projektiler – föremål som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada genom att avlossa en projektil, inbegripet

 • alla typer av eldvapen, som t.ex. pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär,
 • leksaksskjutvapen, repliker och imitationer av eldvapen som kan misstas för verkliga
  vapen,
 • komponenter till eldvapen, med undantag för kikarsikten och sikten,
 • trycklufts- och CO2-vapen som t.ex. luftpistoler och luftgevär, gaspistoler och gasgevär samt vapen för rundkulor,
 • signalpistoler och startpistoler,
 • pilbågar, armborst och pilar,
 • harpuner och pilgevär, och
 • slungor och slangbågar.

b) Anordningar för att förlama – anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller paralysera, inbegripet

 • elchockvapen som t.ex. elpistoler (stun guns och tasers) och elbatonger,
 • anordningar för bedövning och avlivning av djur, och
 • funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och sprejer t.ex. tårgas, pepparsprej, capsicumsprej, sprejer innehållande syra samt insektsmedel i sprejform.

c) Föremål med vass udd eller vasst blad – föremål med vass udd eller vasst blad som kan vålla allvarlig skada, inbegripet

 • föremål utformade för att hugga, t.ex. yxor och köttyxor,
 • isyxor och isklyvare,
 • rakblad,
 • tapetknivar,
 • knivar med blad på över 6 cm,
 • saxar med blad på mer än 6 cm mätt från bladfästet,
 • kampsportsutrustning med vass udd eller vasst blad, och
 • sablar och svärd.

d) Verktyg – verktyg som kan vålla allvarlig skada eller äventyra luftfartygets säkerhet, inbegripet

 • kofotar,
 • borrar och borrskär, även batteridrivna bärbara elborrmaskiner,
 • verktyg med ett blad eller skaft på mer än 6 cm som kan användas som vapen, t.ex.
 • skruvmejslar och stämjärn,
 • sågar, däribland batteridrivna elsågar,
 • skärbrännare, och bult- och spikpistoler.

e) Trubbiga redskap – föremål som kan vålla allvarlig skada om de används som tillhygge, inbegripet

 • baseball- och brännbollsslagträn,
 • klubbor och batonger som t.ex. blydaggar, polisbatonger och fjäderbatonger, och
 • kampsportutrustning.

f) Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar – explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar som kan, eller ger sken av att kunna, vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet, inbegripet

 • ammunition,
 • tändhattar,
 • detonatorer och tändrör,
 • repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar,
 • minor, granater och andra militära spränganordningar,
 • fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,
 • rökbomber och rökpatroner, och
 • dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

Förbjudna föremål i både både handbagage och incheckat bagage

Elektrisk cykel/scooter med batteri

Cyklar med batteri räknas som farligt gods och får inte flygas med BRA. Vanlig cykel går dock bra.

Hövding - Cykelhjälm

BRA accepterar tyvärr inte Hövding ombord på våra flyg.

Det är även förbjudet att medföra nedanstående föremål i både handbagage och incheckat bagage.

Explosiva och brandfarliga ämnen och anordningar – explosiva och brandfarliga ämnen och
anordningar som kan vålla allvarlig skada eller utgöra en risk för luftfartygets säkerhet,

 • ammunition,
 • tändhattar,
 • detonatorer och tändrör,
 • repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar,
 • minor, granater och andra militära spränganordningar,
 • fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,
 • rökbomber och rökpatroner, och
 • dynamit, krut och plastiska sprängämnen