Efter din resa

Hur gör jag en reklamation?

Har du synpunkter på din resa med oss? Eller gick inte allt som planerat?

Du är alltid välkommen att skicka in både positiv feedback, såväl som återkoppling på situationer där inte allt gått som förväntat. Dina åsikter är viktiga för oss och vi vill gärna ta del av din upplevelse, då din återkoppling bidrar till att BRA har branschens nöjdaste kunder även i fortsättningen. 

För att vi ska kunna hantera ditt reklamationsärende, eventuella ersättningsanspråk, synpunkter eller liknande korrekt, behöver du registrera ett ärende via formuläret länkat nedan. Reklamationen bör vara oss tillhanda senast 2 månader efter ankomst. 

Om ni var flera personer som reste tillsammans går det bra att skicka in en gemensam reklamation för samtliga resenärer. Skicka oss endast en anmälan för hela ditt ärende och skriv gärna i rutan för "fritext/meddelande" så utförligt som möjligt vad ditt ärende avser. 

Skicka din feedback via vårt reklamationsformulär här

 

Vad händer efter att jag skickat in mitt ärende?

När du lagt upp ett ärende via formuläret kommer du att få en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan till angiven mailadress. Om du önskar att skicka in kvitto för eventuell ersättning, tänk på att alltid skriva avsändare på ditt brev, samt hänvisa till ditt personliga ärendenummer REKXXXXXX-XXX och bifoga dina fullständiga bankuppgifter i brevet. Fysiska kvitton skickas med post och elektroniska kvitton skickar du förslagsvis via mail till oss. 

Reklamationsavdelningen kommer därefter att kontakta dig för uppgifter om övriga underlag, så som flygbiljett eller liknande. Handläggningstid för reklamationsärenden är för närvarande 45 arbetsdagar.

Kontaktuppgifter Reklamation:

Helgfria vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Via kontaktformuläret

BRA Sverige AB
Reklamation 
Box 15040
200 31 Malmö

Om du kontaktar oss via chat efter att du först registrerat ett ärende via vårt kontaktformulär, hänvisa alltid till ditt ärendenummer REKXXXXXX-XXX som du får efter att du har fyllt i reklamationsformuläret.

Trafikstörningar

Har du drabbats av en trafikstörning?

Vi sätter alltid säkerheten främst och när det uppstår en felindikation eller andra oförutsedda händelser kan det medföra att flygningen blir försenad, omdirigerad eller inställd. BRA följer de konsumentregler som finns inom EU (EG261/2004) och som reglerar flygbolagens ansvar vid trafikstörningar mot flygpassagerare. För mer detaljerad information kring vad som reglerar flygpassagerarnas rättigheter vid trafikstörningar, finner du EU-förordningen EG261/2004 i sin helhet här.

Mer information om dina rättigheter finner du även här.

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Du omfattas av reglerna när:

  • Du flyger från en flygplats inom EU
  • Du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

När du reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten utgår ingen kompensation eller ersättning. När trafikstörningen orsakades av extraordinära omständigheter utgår ingen kompensation.

Inga ersättningsanspråk på förseningar under 2 timmar godtas. För eventuella ersättningsanspråk eller frågor gällande kompensation, ber vi dig fylla i vårt reklamationsforumlär.

Är ditt flyg försenat mer än 2 timmar eller din avgång ställs in kan du vara berättigad till extrakostnader.

För eventuella ersättningsfrågor ber vi dig vänligen fylla i vårt reklamationsformulär.

Behöver du ett förseningsintyg efter en försenad charterflygning fyller du i formulär för beställning av förseningsintyg.  

Incheckat bagage

Vad gäller om ditt bagage skadats, försenas eller förloras?

Ersättning vid skadat, försenat eller förlorat bagage är begränsat genom förordningar, konventioner och allmänna villkor. Reseförsäkringarna har generellt bättre ersättningsvillkor och vi rekommenderar därför att ni ser över detta innan ni skickar in eventuella ersättningsanspråk till reklamationsavdelningen.

Innan du checkar in ditt bagage rekommenderar vi att du läser igenom våra allmänna villkor. Våra allmänna villkor reglerar vad du får lov att transportera i ditt incheckade bagage under din resa med BRA.

Försenat eller förlorat bagage

Vad gäller om mitt bagage inte dyker upp vid ankomst?

Anmälan om försenat eller förlorat bagage ska göras direkt vid ankomst på flygplatsen där en PIR-rapport (Property Irregularity Report) skrivs. Ankomstflygplatsen söker aktivt efter ditt bagage och så snart bagaget är återfunnet kommer du att bli kontaktad för överenskommelse om när och var bagaget ska levereras. I samband med att du upprättar rapporten på flygplatsen får du även information om vad som gäller vid försenat/förlorat bagage. Observera att vid försenat bagage på hemresan utgår ingen ersättning, utan då kan du istället ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag. 

Om ditt bagage försenas och du inte befinner dig på din hemort (där du är folkbokförd) utgår endast ersättning för de nödvändigaste artiklarna i rimlig mån i förhållande till hur länge bagaget försenats från ankomst. Spara alltid originalkvitto då kvitton för utlägg ska skickas till reklamationsavdelningen för eventuell ersättning. Observera att ingen ersättning för elektronik, medicin, alkohol/tobak, värdehandlingar, smycken, pengar eller värdefulla föremål utgår oavsett hur länge bagaget försenats. För ersättning av eventuella märkesartiklar görs alltid ett avdrag på inköpspriset på 50%. 

Om ditt bagage har varit på avvägar i 21 dagar har du möjlighet att begära ersättning för innehållet i ditt bagage då det numera klassas som "Förlorat bagage". Vänligen kontakta reklamationsavdelningen för vidare frågor angående försenat/förlorat bagage, hänvisa alltid till numret på din PIR/bagage-rapport så att vi enkelt kan lokalisera din anmälan.

Läs mer om Försenat bagage här

Läs mer om och gör anmälan för Förlorat bagage här

Skadat bagage

Har ditt bagage skadats under din resa med oss?

Anmälan om skadat bagage ska göras direkt vid ankomst på flygplatsen, då upprättas en Damage Report. Upptäcks skadan senare bör bagaget med kvarsittande bagagetagg, boardingkort eller biljettunderlag tas med till ankomstflygplats för att visas upp. I samband med att du anmäler ditt bagage som skadat får du även information om hur du vidare går tillväga för ersättning/reparation. Beroende på skadan kommer vi i första hand att reparera ditt skadade bagage. Om reparation inte är möjligt kommer ersättning utifrån inköpspris med motsvarande åldersavdrag att göras. Går skadan på din väska inte att reparera finns det ersättnings-/bytesväskor på de flesta av våra flygplatser att tillgå.

Bagagetaggen måste sitta kvar på det skadade bagaget för att en reklamation ska tas emot. Repor, bulor, blixtlås, märken, bucklor, smuts etc. anses vara normalt slitage och ersätts ej. Bagaget ska tåla normal hantering på en flygplats. Bedöms emballaget fortsatt som funktionsdugligt kommer inga ersättningsanspråk accepteras. 

Om innehållet i ditt bagage har skadats utan att själva väskan/emballaget påverkats, rekommenderar vi att du kontaktar det bolag där du har din reseförsäkring.

Ingen rapport tas emot om det gått mer än 7 dagar sedan ankomst eller om bagagetagg saknas, du kan då istället kontrollera ersättning med ditt försäkringsbolag. Skador som inte kan härledas till flygbolagets hantering eller som inte bedöms påverka bagagets funktion accepteras ej. Checkar du in specialbagage (barnvagn, instrument etc.) är det ditt eget ansvar att paketera det så tillförlitligt som möjligt.

Läs mer om Skadat bagage här

Stöld ur bagage

Misstänker du att någonting försvunnit ur ditt bagage?

Vid anmälan om saknat föremål i bagaget efter att du tagit emot det på bagagebandet ska en PIR-rapport (Property Irregularity Report) upprättas på flygplatsen. I rapporten ska du utförligt beskriva vad som saknas i bagaget. 

Upptäcker du att det saknas något i bagaget när du kommit hem lägger du själv upp en anmälan via reklamationsformuläret på vår hemsida i efterhand. Händelsen ska polisanmälas och polisanmälan ska tillsammans med PIR-rapport och kvittounderlag på det som blivit stulet skickas in till reklamationsavdelningen för eventuell ersättning.

Observera att ingen ersättning för elektronik, medicin, alkohol/tobak, värdehandlingar, smycken, pengar eller värdefulla föremål utgår vid misstänkt stöld ur ditt bagage, då dessa typer av föremål alltid rekommenderas att packas i ditt handbagage som du själv ansvarar för.

Kvittokopia på biljettköp i efterhand

Om du har köpt din biljett på flygbra.se eller via Kundcenter kan du i efterhand hitta dina kvitton på vår hemsida. Är du inloggad hittar du dina kvitton under Mina bokningar. Klicka på Hantera bokning och därefter Kvitto. Är du inte inloggad klickar du på Ändra bokning och skriver in ditt efternamn och bokningsreferens, klicka på Hämta bokningar. Välj Hantera bokning och därefter Kvitto.

Kvarglömda saker ombord

Har du glömt något ombord kontaktar du respektive flygplats för närmare information.