Efter din resa

Hur gör jag en reklamation?

Har du synpunkter på din resa med oss? Eller gick inte allt som planerat?

Du är alltid välkommen att skicka in både positiv feedback, såväl som återkoppling på situationer där inte allt gått som förväntat. Dina åsikter är viktiga för oss och vi vill gärna ta del av din upplevelse, då din återkoppling bidrar till att BRA har branschens nöjdaste kunder även i fortsättningen. 

För att vi ska kunna hantera ditt reklamationsärende, eventuella ersättningsanspråk, synpunkter eller liknande korrekt, behöver du registrera ett ärende via formuläret länkat nedan. Reklamationen ska vara oss tillhanda senast 2 månader efter ankomst. 

Om ni var flera personer som reste tillsammans går det bra att skicka in en gemensam reklamation för samtliga resenärer. Skicka oss endast en anmälan för hela ditt ärende och skriv gärna i rutan för "fritext/meddelande" så utförligt som möjligt vad ditt ärende avser. 

Skicka din feedback via vårt reklamationsformulär här

 

Vad händer efter att jag skickat in mitt ärende?

När du lagt upp ett ärende via formuläret kommer du att få en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan till angiven mailadress. Om du önskar att skicka in kvitto för eventuell ersättning, behöver du skanna in kvitto/underlag och bifoga dessa genom att svara på det autosvar du får vid anmälningstillfället. Ange även kontonummer, clearingnummer och bankens namn. Om du använder en utländsk bank, vänligen skicka med IBAN och BIC/Swift uppgifter. Ingen ersättning utgår för alkoholhaltiga drycker. Utlägg för måltider och alkoholfri dryck ska vara skälig i proportion till väntetiden.

Reklamationsavdelningen kommer därefter att kontakta dig för uppgifter om övriga underlag, så som flygbiljett eller liknande. Handläggningstid för reklamationsärenden är för närvarande 60 arbetsdagar.

Trafikstörningar

Har du drabbats av en trafikstörning?

Vi sätter alltid säkerheten främst och när det uppstår en felindikation eller andra oförutsedda händelser kan det medföra att flygningen blir försenad, omdirigerad eller inställd. BRA följer de konsumentregler som finns inom EU (EG261/2004) och som reglerar flygbolagens ansvar vid trafikstörningar mot flygpassagerare. För mer detaljerad information kring vad som reglerar flygpassagerarnas rättigheter vid trafikstörningar, finner du EU-förordningen EG261/2004 i sin helhet här.

Mer information om dina rättigheter finner du även här.

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Du omfattas av reglerna när:

  • Du flyger från en flygplats inom EU
  • Du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

När du reser gratis eller till reducerat biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten utgår ingen kompensation eller ersättning. När trafikstörningen orsakades av extraordinära omständigheter utgår ingen kompensation.

Inga ersättningsanspråk på förseningar under 2 timmar godtas. För eventuella ersättningsanspråk eller frågor gällande kompensation, ber vi dig fylla i vårt reklamationsforumlär.

Är ditt flyg försenat mer än 2 timmar eller din avgång ställs in kan du vara berättigad till extrakostnader.

För eventuella ersättningsfrågor ber vi dig vänligen fylla i vårt reklamationsformulär.

Behöver du ett förseningsintyg efter en försenad charterflygning fyller du i formulär för beställning av förseningsintyg.  

Incheckat bagage

Vad gäller om ditt bagage skadats, försenas eller förloras?

Ersättning vid skadat, försenat eller förlorat bagage är begränsat genom förordningar, konventioner och allmänna villkor. Reseförsäkringarna har generellt bättre ersättningsvillkor och vi rekommenderar därför att ni ser över detta innan ni skickar in eventuella ersättningsanspråk till reklamationsavdelningen.

Innan du checkar in ditt bagage rekommenderar vi att du läser igenom våra allmänna villkor. Våra allmänna villkor reglerar vad du får lov att transportera i ditt incheckade bagage under din resa med BRA.

Försenat och förlorat bagage

Vad gäller om mitt bagage inte dyker upp vid ankomst?

Anmälan om försenat bagage ska göras direkt vid ankomst på flygplatsen där en PIR-rapport (Property Irregularity Report) skrivs. Ankomstflygplatsen söker aktivt efter ditt bagage och så snart bagaget är återfunnet kommer du att bli kontaktad för överenskommelse om när och var bagaget ska levereras. I samband med att du upprättar rapporten på flygplatsen får du även information om vad som gäller vid försenat bagage. Observera att vid försenat bagage på hemresan utgår ingen ersättning, utan då kan du istället ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag. 

Om ditt bagage försenas och du inte befinner dig på din hemort (där du är folkbokförd) utgår endast ersättning för de nödvändigaste artiklarna i rimlig mån i förhållande till hur länge bagaget försenats från ankomst. Spara alltid originalkvitto då kvitton för utlägg ska skickas till reklamationsavdelningen för eventuell ersättning. Observera att ingen ersättning för elektronik, medicin, alkohol/tobak, värdehandlingar, smycken, pengar eller värdefulla föremål utgår oavsett hur länge bagaget försenats. För ersättning av eventuella märkesartiklar görs alltid ett avdrag på inköpspriset på 50%. 

Om ditt bagage har varit på borta i över 21 dagar har du möjlighet att begära ersättning för innehållet i ditt bagage då det numera klassas som "Förlorat bagage". Vänligen kontakta reklamationsavdelningen för vidare frågor angående försenat/förlorat bagage, hänvisa alltid till numret på din PIR/bagage-rapport så att vi enkelt kan lokalisera din anmälan.

Läs mer om Försenat bagage här

Läs mer om Förlorat bagage här

Skadat bagage

Har ditt bagage skadats under din resa med oss?

Vi vill göra dig uppmärksam på att du behöver upprätta en reklamation för att vi ska kunna gå vidare med ditt ärende, detta gör du på  www.flygbra.se/kontakt. Här väljer du e-formulär, nr 6 "Reklamation" och "Reklamation Bagage".

Om ditt bagage har skadats och det anses bero på bristfällig packning eller försumlighet utgår det normalt ingen ersättning från BRA. Bevisbördan för att bagaget har paketerats korrekt enligt BRA:s rekommendationer ligger hos dig som passagerare.  Det är viktigt att notera att vi normalt inte ersätter skador såsom repor, bulor, blixtlåsproblem, märken, bucklor eller smuts etc. Då detta anses vara normalt slitage utgår det normalt sett ingen ersättning. Bagaget skall tåla normal hantering på en flygplats.

Om innehållet i ditt bagage har skadats utan att själva väskan eller emballaget påverkats utgår normalt ingen ersättning. När du checkar in specialbagage så som instrument, kamerautrustning, sportutrustning etc. är det ditt ansvar som passagerarens att paketera bagaget med största försiktighet. Detta eftersom otympligt bagage bedöms löpa större risk för skador. Det är därför viktigt att paketera specialbagage på ett tillförlitligt sätt.

Anmälan om skadat bagage ska med fördel göras direkt vid ankomst på flygplatsen, då upprättas en skadeanmälan/PIR-rapport. Om du upptäcker skadan senare kan du inom 7 dagar åka tillbaka till flygplatsen eller göra en reklamation via vår hemsida för att få skadorna dokumenterade och få en skadeanmälan/PIR-rapport. Kom ihåg att ta med/bifoga biljettunderlaget för din resa och kvittens för incheckat bagage när du anmäler skadat bagage. Väljer du att göra en reklamation via vår hemsida behöver du även bifoga foton på ditt skadade bagage. 

Beroende på skadans omfattning prioriterar vi först reparation av ditt bagage. Om reparation inte är möjlig kommer vi att ersätta dig baserat på inköpspriset med åldersavdrag. 

Läs mer om Skadat bagage här

Stöld ur bagage

Misstänker du att någonting försvunnit ur ditt bagage?

Vid anmälan om saknat föremål i bagaget efter att du tagit emot det på bagagebandet ska en PIR-rapport (Property Irregularity Report) upprättas på flygplatsen. I rapporten ska du utförligt beskriva vad som saknas i bagaget. 

Upptäcker du att det saknas något i bagaget när du kommit hem lägger du själv upp en anmälan via reklamationsformuläret på vår hemsida i efterhand. Händelsen ska polisanmälas och polisanmälan ska tillsammans med PIR-rapport och kvittounderlag på det som blivit stulet skickas in till reklamationsavdelningen för eventuell ersättning.

Observera att ingen ersättning för elektronik, medicin, alkohol/tobak, värdehandlingar, smycken, pengar eller värdefulla föremål utgår vid misstänkt stöld ur ditt bagage, då dessa typer av föremål alltid rekommenderas att packas i ditt handbagage som du själv ansvarar för.

Kvittokopia på biljettköp i efterhand

Om du har köpt din biljett på flygbra.se eller via Kundcenter kan du i efterhand hitta dina kvitton på vår hemsida. Är du inloggad hittar du dina kvitton under Mina bokningar. Klicka på Hantera bokning och därefter Kvitto. Är du inte inloggad klickar du på Ändra bokning och skriver in ditt efternamn och bokningsreferens, klicka på Hämta bokningar. Välj Hantera bokning och därefter Kvitto.

Kvarglömda saker ombord eller på flygplatsen

Har du glömt något ombord eller på flygplatsen? Då ska du kontakta respektive flygplats.

Stockholm Bromma Airport

  • Swedavia Hittegods, 010-109 40 78.

Malmö Airport 

Göteborg Landvetter Airport

Halmstads Flygplats 

Kalmar Airport 

Lyon–Saint-Exupéry Airport 

Ronneby Airport

Scandinavian Mountains Airport (Sälen)

Umeå Airport 

Visby Airport

Småland Airport (Växjö)

Ängelholm Helsingborg Flygplats

Aarhus Airport

Åre Östersund Airport 

Kristianstad Österlen Airport