Världens klimateffektivaste flygresa?

BRA flög sina passagerare mellan Halmstad och Stockholm Bromma med 34 gram fossila CO2-utsläpp per passagerare och kilometer.

Flygningen var helt klimatoptimerad och minskade de fossila utsläppen med 46 % jämfört med en normal flygning. En miljöbil får släppa ut upp till 95 gram CO2 per km.

Se filmen

Hos oss flyger du klimatkompenserat utan extra kostnad

Du flyger alltid grönare med oss på BRA. Vi klimatkompenserar nämligen både för alla våra flygningar och hela vår verksamhet.

Hur kan ni som företag eller organisation resa mer hållbart?


Vi har satt ihop ett guide med konkreta förslag på hur man  kan tänka då man ska skriva en hållbar resepolicy.

Gör det lättare för era medarbetare att göra ett grönare val när de ska boka en tjänsteresa.

Ladda ner

BRA vinner Grand Travel Award Hållbarhetspris.

Glädjen, och stoltheten, var total när vi på Alla hjärtans dag vann Hållbarhetspriset på Grand Travel Award med motiveringen:

"BRA har under 2018 tagit ledartröjan i debatten för bioflygbränsle och har som första flygbolag gått med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, med målet att bli fossilfritt år 2030. Dessutom har BRA gjort det enkelt för både privat- och företagskunder att betala för att flyga fossilfritt, vilket ökar betalningsviljan bland kunderna att flyga klimatsmart." 

Läs mer

Vi vill göra inrikesflyget fossilfritt till år 2030.

BRA:s mål är att göra inrikesflyget fossilfritt till år 2030. Tillsammans med vår branschorganisation Svenskt Flyg och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har vi tagit fram en färdplan för hur det ska gå till som vi lämnat till regeringen.

Läs mer

Inrikesflyget står för 1 % av Sveriges koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen för inrikesflyg har legat på en relativt jämn nivå i decennier och är idag faktiskt aningen lägre än det var 1990, enligt Naturvårdsverket. Men det nöjer vi oss inte med, på BRA jobbar vi för att utsläppen ska minska ytterligare. Både med bränsleeffektivisering och med möjligheter att byta fossilt bränsle mot fossilfritt biobränsle. Målet är ett fossilfritt flyg år 2030.

Läs mer

Restavfall från skogen kan försörja svenskt inrikesflyg med biobränsle

Den enskilt viktigaste frågan för att göra flyget fossilfritt är att byta flygets bränsle till ett nytt, hållbart bränsle. Alla flygplan kan idag tanka upp till 50% biobränsle. Enligt beräkningar från bland annat Luleå Tekniska Universitet kan restavfall från svenskt skogsbruk täcka behovet av biobränsle till inrikesflyget, utan att mer av skogen behöver avverkas. Idag finns tyvärr inte någon storskalig produktion av bränsle från skogsråvara, utan här krävs investeringar i en produktionsanläggning. Idag flyger vi på BRA med biobränsle som producerats av förbrukad frityrolja.

Läs mer

Flyget betalar för sina utsläpp.

Flyget betalar för sina koldioxidutsläpp genom utsläppsrättshandeln inom EU som heter EU ETS. Från år 2020 finns även ett globalt system med namnet CORSIA.

Mer information

BRA Miljö Class

En god nyhet för dig som vill flyga grönare. För bara 300 kronor köper du till fossilfritt biobränsle och dessutom är resan klimatkompenserad.

Boka BRA Miljö Class

Biobränsle är ett bra sätt att minska flygets klimateffekt.

Biobränslet som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med cirka 85 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

Leverantör av vårt biobränsle är Air BP och alla råvaror i biobränslet är certifierade enligt ISCC/RSB. En godkänd råvara är UCO (Used Cooking Oil) som är en avfallsprodukt. Vi vill gärna se att Sverige i framtiden blir självförsörjande på flygbränsle genom produktion från restavfall från skogsindustrin.

0,5 liter/mil är bränsleförbrukningen för din propellerflygresa.

Rakaste vägen mellan destinationerna och låg bränsleförbrukning på våra propellerflygplan innebär att bränsleförbrukningen i många fall är lägre än 0,5 liter/mil/passagerare. CO2-utsläppet per person blir då likvärdigt med att köra miljöbil mellan orterna.

Flyga med biobränsle är inte klimatkompensation.

Det finns sedan länge många olika sätt att klimatkompensera sina flygresor via olika organisationer. Skillnaden mellan biobränsleflyg och klimatkompensation är att biobränsle inte tillför koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen av bränslet är samma som bränsleväxten har absorberat ur atmosfären under sin levnad. Klimatkompensation minskar inte själva utsläppen.

Byt bonuspoäng mot biobränsle.

Alla medlemmar i vårt bonusprogram BRA Vänner kan byta sina bonuspoäng mot biobränsle.

Läs mer

Vi erbjuder företag att flyga med valfri mängd biobränsle.

Att flyga i BRA Miljö Class innebär att alla bokade tjänsteresor flygs med valfri mängd biobränsle. Som företagare bestämmer du själv hur mycket biobränsle som ska användas till alla era resor.

Våra propellerplan skapar inga höghöjdseffekter.

Höghöjdseffekter, som innebär att kväveoxid och vattenånga släpps ut i atmosfären och har en värmande effekt på klimatet, kan uppstå när flygplan flyger på höjder över 8 000 meter. Så högt flyger inte våra propellerplan. De flyger på dryga 6 000 meters höjd så därför uppstår inga höghöjdseffekter när du reser med något av ATR 72-flygplan.

Läs mer om utsläpp och hög höjd

Andra hållbarhetsintiativ som vi arbetar med

Som till exempel buller, utsläpp, avfall och inköp. Läs mer

Här kommer några förslag på vad du kan göra för att leva mer hållbart. Läs mer

BRA är engagerade i en rad utvecklingsprojekt för klimatsmartare flyg i Sverige:

 • Fossilfritt Sverige
  BRA är det enda flygbolaget med i det svenska regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och var också det bolag som 2018 överlämnade svenska flygbranschens färdplan för fossilfrihet för inrikesflyg till år 2030 till regeringen. Läs mer här.

 • LTU Green Fuels Biojet Initiative
  Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet sonderar BRA terrängen för framtida inhemsk produktion av biobränsle från idag outnyttjade skogsrester. BRA är en av flera intressenter till svensk biobränsleproduktion. Läs mer här.

 • Fossilfritt flyg 2045
  RISE, Research Institutes of Sweden, driver på uppdrag av Energimyndigheten ett innovationskluster för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Klustret ska samla aktörer som kan bidra till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och utrikesflyg 2045. Läs mer här.

 • Network for Transport Measures
  Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestande för olika transportmedel ska beräknas. Läs mer här.

 • Heart Aerospace
  Heart Aerospace är en innovativ, svensk elflygplansutvecklare med mål att leverera det första elektriska flygplanet för kommersiell trafik år 2025. BRA har skrivit ett letter of interest med Heart Aerospace och följer utvecklingen med stort intresse. Läs mer här.

 • The Nordic Network for Electric Aviation (NEA)
  Satsningen av Nordic Innovation under Nordiska ministerrådet som ska arbeta med både infrastruktur, industrifrågor och nya affärsmodeller. NEA ska arbete med kunskapsöverföring mellan de nordiska länderna. Läs mer här.

Dokument att ladda ner

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport

2017 | 2018 

Sustainabilty policy

Download our Sustainabilty policy

Uppförandekod

Ladda ner vår Uppförandekod

Miljöcertifikat ISO 14001

Ladda ner Miljöcertifikat ISO 14001