Målet: fossilfritt inrikesflyg år 2030

På BRA har vi en lång historia av att arbeta med hållbara lösningar, det i kombination med framtida ambitiöst mål att nå netto-nollutsläpp för vårt inrikesflyg redan 2030, gör oss till hållbarhetspionjär inom fossilfritt flyg. Världen och Sverige behöver en infrastruktur och ett transportsystem som inkluderar flyg, därför jobbar vi för att hitta en fossilfri framtid för flyget.

Läs mer

Välj Bioflygbiljett från början så vet du att du flyger med gott samvete

Den 27 april 2022 lanserar BRA, som ett av de första flygbolagen i världen, möjligheten att välja mellan ordinarie flygbiljett och Bioflygbiljett . Med Ordinarie flygbiljett flyger du på vanligt flygbränsle och med Bioflygbiljett på 50 procent biobränsle. För att du ska kunna välja en flygning på 100 procent biobränsle har vi också tagit fram en tillvalsprodukt ”Extra biobränsle”.

 

Läs mer

The Perfect Flight visar att det är möjligt att minska utsläppen

Vi har redan testat så vi vet att det går att minska utsläppen redan idag. Den 16 maj 2019 landade ”The Perfect Flight”, världens mest klimateffektiva flygning på Bromma flygplats. Flygningen var helt klimatoptimerad och minskade de fossila utsläppen med 46 procent jämfört med en normal flygning.

 

Läs mer

Utsläppen från inrikesflyget minskar

Inrikesflyget står endast för 1% av Sveriges koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen för inrikesflyget har legat på en relativt jämn nivå i decennier och är idag aningen lägre än det var på 1990-talet, enligt Naturvårdsverket. I alla fall var det så innan pandemin och det är i dagsläget svårt att säga hur det blir efter pandemin. Du kan följa det på Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Tillsammans med branschen gör vi skillnad

BRA:s mål är att göra inrikesflyget fossilfritt till år 2030. Tillsammans med vår branschorganisation Svenskt Flyg och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har vi tagit fram en färdplan för hur det ska gå till som vi lämnat till regeringen.

Läs mer

Biobränsle är ett bra sätt att minska flygets klimateffekt

Biobränslet som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med drygt 80 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

Leverantör av vårt biobränsle är Air BP och alla råvaror i biobränslet är certifierade enligt ISCC/RSB. Bränslet är tillverkat av använd frityrolja som är en avfallsprodukt från främst livsmedelsindustrin. Vi vill gärna se att Sverige i framtiden blir självförsörjande på bioflygbränsle genom produktion från restavfall från skogsindustrin.

Restavfall från skogen kan försörja svenskt inrikesflyg med biobränsle

Den enskilt viktigaste frågan för att göra flyget fossilfritt är att byta flygets bränsle till ett nytt mer hållbart bränsle. Alla flygplan kan idag tanka upp till 50 procent biobränsle. Enligt beräkningar från bland annat Luleå Tekniska Universitet kan restavfall från svenskt skogsbruk täcka behovet av biobränsle till inrikesflyget, utan att mer av skogen behöver avverkas.

Idag finns tyvärr inte någon storskalig produktion av bränsle från skogsråvara, utan här krävs investeringar i en produktionsanläggning. Idag flyger vi på BRA med biobränsle som producerats av använd frityrolja.

 

Flyga med biobränsle är inte klimatkompensation

Det finns sedan länge många olika sätt att klimatkompensera sina flygresor via olika organisationer. Skillnaden mellan biobränsle och klimatkompensation är att biobränsle inte tillför ny koldioxid till atmosfären. Klimatkompensation minskar inte själva utsläppen från flyget utan utsläppen i en annan bransch, som t ex energibranschen.

Våra propellerplan skapar inga höghöjdseffekter

När flygbränslet förbränns på hög höjd (8 000 till 12 000 meter) kan de kväveoxider, sotpartiklar och vattenånga som finns i flygplanets avgaser bidra till att moln bildas. Dessa moln bidrar till att värme stannar kvar på jorden och det i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen. Ett propellerplan flyger aldrig över 8000 meter och bidrar därmed inte till höghöjdseffekter.

Byt bonuspoäng mot biobränsle

Alla medlemmar i vårt bonusprogram BRA Vänner kan byta sina bonuspoäng mot biobränsle.

Läs mer

BRAs klimatarbete

2009: ISO14001-certifierade
2016: De klimateffektivaste flygplanen - ATR
2018: Alla resenärer kan välja till fossilfritt biobränsle
2018: Går med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige
2018: BRA vinner Grand Travel Award Hållbarhetspris.
2019: Vi började klimatkompensera 110% för alla flygresor (fram till 2022) 
2019: Miljö Class lanseras
2019: Köpintention undertecknad av elflygplan
2019: The Perfect Flight genomförs
2020: Jetflygplan (Avro RJ 100) byts ut och ersätts med
bränslesnåla fabriksnya ATR 72 600
2022: BRA vinner Grand Travel Award Hållbarhetspris.
2022: Bioflygbiljetter lanseras.

Läs mer

Andra hållbarhetsinitiativ som vi arbetar med

Som till exempel buller, utsläpp, avfall och inköp.

Läs mer

BRA är engagerade i en rad utvecklingsprojekt för att nå fossilfritt flyg 2030

 • Fossilfritt Sverige
  BRA är ett av två flygbolag som är med i det svenska regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och var också det bolag som 2018 överlämnade svenska flygbranschens färdplan för fossilfrihet för inrikesflyg till år 2030 till regeringen. Läs mer här.

 • Vägen mot ett fossilfritt flyg 2045
  BRA har varit aktiv i projektet och innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045. Projektet avslutades vid årsskiftet och arbetet finns samlat i rapporten Vägen mot ett fossilfritt flyg där hela ekosystemet runt ett fossilfritt flyg beskriver hur vi ska uppnå fossilfritt inrikesflyg 2030 och utrikesflyg 2045 tillsammans. Läs mer här.

 • Network for Transport Measures
  Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestande för olika transportmedel ska beräknas. Läs mer här.

 • Heart Aerospace
  Heart Aerospace är en innovativ, svensk elflygplansutvecklare med mål att leverera det första elektriska flygplanet för kommersiell trafik år 2025. BRA har skrivit ett letter of interest med Heart Aerospace och följer utvecklingen med stort intresse. Läs mer här.

 • The Nordic Network for Electric Aviation (NEA)
  Satsningen av Nordic Innovation under Nordiska ministerrådet som ska arbeta med både infrastruktur, industrifrågor och nya affärsmodeller. NEA ska arbete med kunskapsöverföring mellan de nordiska länderna. Läs mer här.