För er med befintliga avtal

Ni som har haft ramavtal med oss som löpt ut under perioden 20200330-20210830 kommer automatiskt få era avtal förlängda men till nya rabattsatser (1% i Bas och Extra) fram till 20220101.
Vi tar väldigt gärna en dialog med er till hösten och ser över ert resebehov och gör eventuella justeringar då.

Anpassat efter ert behov.

  • Boka direkt hos BRA eller hos resebyrån.
  • Uppföljning och statistik.
  • Kontaktperson hos BRA i din region.
  • Anpassa ert önskemål om betalningssätt.