Just nu flyger vi ett kraftigt reducerat flygprogram och vi har ingen närliggande flygresa att boka om dig till.  

Har du bokat en resa via resebyrå eller tredjepart: 

Om du har du bokat via resebyrå eller en tredje part kontakta dem för att boka din tillgodobiljett. Du behöver ange ditt bokningsnummer när du vill avropa din tillgodo-biljett för ny resa. 

 

Har du bokat en biljett på flygbra.se: 

Om du har bokat din flygresa på flygbra.se så får du automatiskt en biljett tillgodo på ditt bokningsnummer som är giltig för resor i hela vårt linjenät till och med 30 november 2020. Vi välkomnar dig gärna ombord vid ett senare tillfälle.  Vi vill göra dig uppmärksam på att det kan finnas alternativa avgångar till exempel på en annan tidpunkt eller från en närliggande flygplats. 

Vår ambition är att hjälpa dig med att boka in ny resa men har just nu mycket hög belastning i vårt kundcenter. Om resebokningen inte brådskar ber vi dig därför vänta med att kontakta oss. 

 

Har du en ombokningsbar biljett: 
Du som har en ombokningsbar biljett boka om här. 

 

Har du blivit ombokat till en resa som du inte är intresserad av: 
Om du har blivit ombokad till en flight som du inte passar dig vänligen fyll i vårt formulär för ombokning utan avgift. https://www.flygbra.se/formular/fri-ombokning-covid-19/  

 

Från 23 mars har vi en anpassad tidtabell

 

Just nu flyger vi följande inrikeslinjer: 

 • Malmö - Stockholm Bromma 
 • Göteborg - Stockholm Bromma 
 • Visby - Stockholm Bromma 
 • Umeå - Stockholm Bromma 
 • Ängelholm/Helsingborg - Stockholm Bromma 
 • Östersund - Stockholm Bromma 

 

Just nu flyger vi följande säsongslinjer: 

 • Östersund - Göteborg, flygs vintersäsongen ut till vecka 15. 
 • Sälen - Stockholm Bromma, flygs 2 gr/vecka vintersäsongen ut till vecka 15. 
 • Sälen – Malmö, flygs 1 gr/vecka vintersäsongen ut till vecka 15. 
 • Sälen – Ängelholm/Helsingborg, flygs 2 gr/vecka vintersäsongen ut till vecka 15. 

 

Vi har flyttat fram följande utrikeslinjer: 

 • Stockholm Bromma - Tallinn 
 • Stockholm Bromma - Riga 
 • Stockholm Bromma - Torp / Oslo 
 • Göteborg - Berlin 
 • Göteborg - Lyon (pausad t o m 3 maj) 
 • Malmö – Berlin 
 • Växjö - Berlin 

Vid behov kommer vi att justera vår tidtabell. Gå in på www.flygbra.se för att hitta senaste information.  

 

Boka tillgodobiljett 

Du bokar din tillgodobiljett via vårt kundcenter eller din resebyrå. Just nu så är det väldigt hög belastning på vårt kundcenter så avvakta gärna om möjligt att kontakta oss.  

 • Tillgodobiljetten ligger på samma bokningsnummer som din tidigare biljett 
 • Sista bokningsdag för tillgodobiljetten: 30 november 2020 
 • Sista resdag för ny biljett: 30 november 2020 
 • Tillgodobiljetten gäller för hela vårt linjenät
 • Tillgodobiljetten gäller för samma bokningsklass som originalbiljetten.
 • Om priset på den nya biljetten är lägre återbetalas detta ej. 
 • Du kan boka din tillgodobiljetten i en högre bokningsklass men då står du som kund för mellanskillnaden.

Vi hoppas innerligt att läget i världen normaliseras snart och att vi får fortsätta flyga dig till din önskade destination. 

Tack för ditt stöd och förståelse! 

 

Your flight with Braathens Regional Airlines has been changed

Right now we are flying a heavy reduced flight program and we have no alternative flight at the moment 

 

If you have booked at a travel agency or third party: 

If you have booked your trip at travel agency or third party please contact them, to book your ticket on hold. To book your ticket on hold you need to have your booking credentials at hand. 

 

If you have booked your ticket at flygbra.se 

If you have booked your ticket at flygbra.se you have received a ticket on hold on your booking number, which is valid for travel within our network until 30 November 2020. We welcome you on board at a later date. 

We want to inform you that there may be alternative departures, for example at another time or from a nearby airport. 

Our ambition is to help you book a new trip, but at the moment we have a very high number of customer contacting usIit is not urgent, please wait to contact us. 

 

If you have a refundable ticket:

You who have a refundable ticket book here.

 

If you have a new flight for a trip you are not interested in:

If you have a new flight for a trip you are not interested in, please fill out our booking form free of charge. https://www.flygbra.se/formular/fri-ombokning-covid-19/If you have booked at travel agency or third party:If you have booked your trip at travel agency or third party please contact them,  

to book your ticket on hold. To book your ticket on hold you need to have your booking credentials at hand. 

 

From 23rd March we have a reduced flight schedule.

We are currently flying the following domestic routes:

 • Malmö - Stockholm Bromma 
 • Göteborg - Stockholm Bromma 
 • Visby - Stockholm Bromma 
 • Umeå - Stockholm Bromma 
 • Ängelholm/Helsingborg - Stockholm Bromma
 • Östersund - Stockholm Bromma 

 

We are currently flying the following seasonal routes: 

 • Östersund - Gothenburg, will operate until week 15. 
 • len - Stockholm Bromma, will operate twice a week until week 15 
 • Sälen - Malmö, will operate once a week until week 15 
 • Sälen - Ängelholm / Helsingborg, will operate twice a week until week 15 

 

We have postponed the following foreign routes: 

 • Stockholm Bromma - Tallinn 
 • Stockholm Bromma - Riga 
 • Stockholm Bromma - Torp / Oslo 
 • Gothenburg - Berlin 
 • Gothenburg - Lyon (until 3 May) 
 • Malmö  Berlin 
 • Växjö - Berlin 

 

Instructions on how to place your ticket on hold 

You need to contact our customer center or your travel agencyAt the moment we have a very high numbers of customer contacting usIit is not urgent, please wait to contact us. 

 • The ticket on hold is on the same booking number as your previous ticket
 • Last date of booking the ticket: 30 November 2020 
 • Last date of travel: 30 November 2020 
 • The ticket on hold is valid on our full network 
 • The ticket on hold is valid in the same booking category as your origianal ticket.
 • If the price of the new ticket is lower, it will not be refunded. 
 • If the price you want to book your ticket on hold in a higher booking category, the difference is paid by the customer.  

If you have a ticket that can be rebooked, re-book here. 

 

Thank you for your support and understanding!