Varför visselblåsa?

BRA strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi detta tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och har hög säkerhet, du når verktyget här:

Visselblåsningsfunktion.

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, ledings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden kan även rapportera.

Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjat än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Därutöver möjliggör vi även för personer utanför ovanstående kategorier att nyttja sig av vår interna rapporteringskanal. Vi kommer att behandla samtliga rapporter likvärdigt, även om du som utomstående inte omfattas av visselblåsarlagens skyddsbestämmelser.

Vad kan rapporteras?

Rapporteringen syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom BRA där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro. Vi undanber dig också att rapportera problem som handlar om missnöjen gällande resebokningar eller dylikt, och refererar dig istället till kundtjänst på BRA.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.