Flygtrafiken fortsätter som planerat och kunder påverkas inte.

BRA har den 19 oktober ansökt om företagsrekonstruktion för sju av koncernens tretton bolag. Kunderna påverkas inte av processen, alla flygningar kommer att genomföras och verksamheten fortsätter som vanligt. Flygbranschen präglas av höga fasta kostnader och små marginaler. Bolaget måste nu agera för att säkra långsiktig finansiell stabilitet. Målet med den legala processen är att, vid sidan av ett antal förbättringsåtgärder, sanera skulder och omförhandla avtal för att säkerställa jobb, bevara den viktiga flyginfrastrukturen och tillgängligheten i Sverige samt att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för BRA.

Bakgrund

Under rådande lågkonjunktur har återhämtningen av inrikesresandet bromsat in, samtidigt som kostnaderna har ökat, allt från flygplatsavgifter till bränslepriser och räntor. Företaget påverkas kraftigt negativt av valutaeffekter på grund av den svaga svenska kronan. Under sommaren har bolaget även drabbats av förseningar av flygplansleveranser på grund av global kapacitetsbrist på flygplan och reservdelar, vilket har resulterat i stora engångskostnader. 

BRA genomgick en företagsrekonstruktion under pandemin då resandet tvärstannade i Sverige. Då frös bolaget sin verksamhet och parkerade alla flygplan i 13 månader, tills att resandet startade igen. 

Dagens situation är en helt annan än den som rådde under pandemin då BRA tvingades genomföra en rekonstruktion eftersom all efterfrågan på flygresor försvann, vilket föranledde total driftsnedläggelse i BRA. Nu finns det inga planer på att ställa in flygavgångar eller parkera några plan. Tvärtom ska flygen gå som vanligt och varken anställda eller kunder påverkas av processen. 

Viktig information till våra kunder - flygtrafiken fortsätter som planerat och du som passagerare påverkas inte av rekonstruktionen. 

Frågor och svar 

Varför ansöker BRA om företagsrekonstruktion? 

Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget som påverkar flygbranschen som helhet, måste BRA agera för att säkra långsiktig finansiell stabilitet. Därför har BRA fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion. Under rådande lågkonjunktur har återhämtningen av inrikesresandet bromsat in, samtidigt som kostnaderna har ökat kopplat till exempelvis flygplatsavgifter, bränsle och räntor. Företaget påverkas även kraftigt av negativa valutaeffekter. Under sommaren har bolaget drabbats av förseningar av flygplansleveranser på grund av global kapacitetsbrist på flygplan och reservdelar, vilket har resulterat i stora engångskostnader. Målet med rekonstruktionen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för BRA och att bevara den viktiga flyginfrastrukturen i Sverige. 

Vad innebär företagsrekonstruktionen för kunder? 

Kunder påverkas inte av företagsrekonstruktionen. Den dagliga verksamheten fortlöper precis som vanligt. Samtliga flygningar kommer att genomföras och befintliga bokningar fortsätter att gälla. Vid händelse av oförutsedda ändringar meddelas du som resenär som vanligt. Ordinarier biljettregler gäller för din bokning. Har du ett pågående reklamationsärende påverkas inte det av detta beslut, ditt ärende behandlas enligt ordinarie process. 

Kan jag boka flyg med BRA framöver? 

Som kund kan du fortsätta att boka flyg med BRA. Det finns inga planer på att ställa in flygavgångar, tvärtom kommer flygtrafiken att fortgå precis som vanligt. Det går därför bra att boka framtida resor med oss på BRA.  

 

Vilka bolag berörs av rekonstruktionen?  

De bolag som ingår i koncernen och har ansökt om företagsrekonstruktion är Braathens Regional Airlines (BRA) AB, Braathens Crew AB, Braathens International Airways AB, Braathens Regional Airways AB, BRA Sverige AB, Braathens Support AB och Braathens People AB.  

  

Vilka förutsättningar har BRA att klara en rekonstruktion?  

Företagsrekonstruktionen innebär att BRA får möjlighet att återbygga verksamheten som ger bolaget bättre chanser att nå finansiell stabilitet. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att genomföra en lyckad rekonstruktion. 

  

Varför skiljer sig denna rekonstruktion från den tidigare rekonstruktionen år 2020? 

Dagens situation är en helt annan än den som rådde under pandemin då BRA tvingades genomföra en rekonstruktion eftersom all efterfrågan på flygresor försvann, vilket föranledde total driftsnedläggelse i BRA. Nu finns det inga planer på att ställa in flygavgångar eller parkera några plan. Tvärtom ska flygen gå som vanligt och varken anställda eller kunder påverkas av processen.  

  

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?  

Vi kommer givetvis att hålla dig som kund uppdaterad under processens gång. Du är varmt välkommen att kontakta kundtjänst vid frågor. Viktigt att komma ihåg att du som kund inte påverkas av rekonstruktionen.