Använda poäng

Om du ska ut och resa med ett barn som har behov av planering och visuell förberedelse så kan boken Min resa fungera som ett bra stöd. Boken är framtagen för barn med autism, Aspergers syndrom, ADHD men passar för alla som vill ha extra stöd i planering och genomförande av en resa. Boken består dels av en handledardel som förklarar hur man arbetar med boken, samt ger konkreta tips och råd till dig som ska följa med på resan, samt av ett häfte där det finns plats för att rita och skriva in planering, steg-för-steg beskrivningar av resans etapper, dagboksanteckningar och minnen från resan. Författarna till Min resa har själva barn med autism och ADHD.

Poängkostnad: 1 500 poäng/bok

För att beställa en bok mejla oss på bravanner@flygbra.se och ange ditt BRA Vänner medlemsnummer samt din adress.