Sekretesspolicy

Insamling och användning av personuppgifter

När du använder BRAs webbsidor, appar eller kontaktar BRAs kundservice samlar vi information om dig så som personuppgifter och annan information du anger i dina bokningar eller din profil, samt information om hur du använder våra webbsidor. 
Den information som vi samlar in innefattar men är ej begränsad till:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Kontaktuppgifter (t.e.x. adress, telefonnummer, e-post)
 • Betalningsinformation (t.e.x. kreditkorts- eller betalkortsdetaljer)
 • Köpinformation
 • TF-nummer
 • Användaruppgifter för ”Min sida”

BRA behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter under hantering och administration av bokning, betalning och biljettering. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

Ändamål

 • Bokföring
 • Fakturering och revision
 • Legala åtaganden
 • Verifiering av kreditkort
 • Tull- och immigrationskontroll
 • Säkerhet 

Laglig grund för behandling är rättslig förpliktelse 

Ändamål

 • Biljettering
 • Kontakt och meddelandetjänster vid check-in och annan flygrelaterad information.
 • Administration
 • Systemadministration (t.ex. konto- och behörighetsadministration, loggning, säkerhetsuppdateringar och support)
 • Tillhandahålla kundservice
 • Tillhandahållning av särskilda tjänster (t.ex. vid behov av särskild assistans eller ledsagare) 
 • Hantering av lojalitetsprogram och kundprofiler

Laglig grund för behandling är fullgörande av avtal

Ändamål

 • Marknadsföring
 • Statistisk analys och marknadsföringsanalys
 • Kundrelationer
 • Kundenkäter i syfte att förbättra tjänster och erbjudanden
 • Deltagande i tävlingar och event
 • Recheckit – möjlighet att återuppta ej genomförd bokning

Laglig grund för behandling är berättigat intresse eller samtycke

Överföring av personuppgifter

För dessa ändamål och utifrån den resa du valt kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag som är involverade i att tillhandahålla din resa samt relaterade tjänster. Det kan vara bolag inom BRA, våra partnerbolag och andra partnerföretag, databehandlingsföretag som arbetar på vårt uppdrag, resebyråer, tillsynsmyndigheter och kreditkortsföretag etc. Det kan även innebära att dina personuppgifter skickas utanför EU/EES. Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Krav från tillsynsmyndigheter

För att kunna uppfylla obligatoriska krav från myndigheter och för att BRA ska kunna genomföra dina resor kan vi och andra flygbolag vara skyldiga att ge myndigheter tillgång till viss rese- och bokningsdata (så kallad "Passenger Name Record" eller" PNR "). Uppgifterna används främst för att förebygga och bekämpa terrorism och andra allvarliga brott. Ytterligare information, inklusive information om vilka länder som kräver tillgång till personuppgifter, kan fås på begäran från BRA eller din resebyrå.

Skydd av personuppgifter

BRA säkerställer att nödvändig säkerhet finns på plats för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, användning eller spridning. Vi har även nödvändiga avtal på plats i de fall då dina personuppgifter behandlas av BRAs personuppgiftsbiträden.

När du lämnar personuppgifter för någon annans räkning ansvarar du för att dessa personer har gett sitt samtycke till vår behandling i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuella ytterligare villkor som gäller för den specifika behandlingen.

Direktmarknadsföring

Vi kan komma att skicka information om våra tjänster, exklusiva priser, specialerbjudanden och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. För att vår kommunikation ska vara relevant och intressant för dig kan vi behandla dina personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter, ålder, bostadsort, köphistorik, köp- och användargenererad data (som klick- och besökshistorik) samt klick i länkar i e-post från oss.

Vi skickar primärt direktmarknadsföring till dig via e-post, SMS och i våra appar. Vi kan även komma att kontakta dig via sociala medier eller telefon. Vi delar inte dina uppgifter med andra företag än våra partners eller bolag inom BRA i direkta marknadsföringssyften. Du har alltid möjlighet att avsäga dig direktmarknadsföring från BRA genom att avregistrera dig i respektive kommunikationskanal. Observera att även om du avbryter prenumerationen av direktmarknadsföring kommer vi att fortsätta skicka meddelanden till dig med bekräftelser och tjänster rörande dina bokningar och din resa för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Behandling av personuppgifter inom lojalitetsprogrammet

BRA är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar i samband med medlemsansökan till BRA vänner och i framtiden, eller som på annat vis kommer BRA tillhanda inom ramen för medlemskapet kommer att behandlas av BRA eller dess rättsefterträdare i syfte att informera om och administrera medlemskapet och bonuspoäng, kontrollera och utföra bokningar/avbokningar samt samordna erbjudanden och aktiviteter med BRA:s partners runtom i världen. 

I samband med detta kan uppgifter komma att överföras till partners (t.ex. hotell och flygbolag) och underleverantörer (t.ex. dataleverantör) både inom och utanför EU/EES.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att hämta adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 

Uppgifterna kan även komma att användas för direktmarknadsföring avseende BRA:s och våra partners tjänster och produkter. Du har alltid rätt att avsäga dig direktmarknadsföring genom att avregistrera dig i respektive kommunikationskanal, eller genom att kontakta BRAs kundcenter. De partners som omfattas framgår på www.flygbra.se/bravanner.

Information om flygresor, övernattningar på hotell, marktransporter eller bilhyra och andra bonuspoänggivande aktiviteter registreras på medlemmens konto och lagras i BRA Vänner endast om medlemmen har uppgivit sitt medlemsnummer. 

BRA kan komma att spara medlems personliga information samt bokningsinformation så länge medlemskapet gäller och i tre år därefter med hänvisning till eventuella reklamationsärenden.

Av säkerhetsskäl ska medlemmen skriftligen informera BRA om namnbyte och adressändringar eller själv registrera detta genom att logga in på ”Min sida” på angiven hemsida. BRA ansvarar inte för konsekvenserna av felaktigt angivna uppgifter i BRA Vänner om medlemmen underlåtit att informera BRA om förändringar därav. 

Medlem har rätt att årligen efter skriftlig begäran till BRA, få information om vilka personuppgifter som BRA behandlar. Medlem har även rätt att begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.

Begäran om registerutdrag

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar? En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter i ett registerutdrag. Om ytterligare kopior efterfrågas kommer vi att ta ut en administrativ avgift.

Registerutdrag utlämnas endast efter att din identitet är fastställd och överlämnas direkt till den som utdraget avser. Du måste vara 13 år eller äldre för att ensam kunna begära ut ett registerutdrag. Vårdnadshavare kan begära ut information om egna barn. 

För att beställa ett registerutdrag, kontakta BRA Kundcenter här.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-08-24