Information om skydd vid obestånd

BRA har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet.

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av BRA:s obestånd.

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än BRA som kan fullgöras trots BRA:s obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt.