Allmänna villkor för BRA kundnummer

Tillämplighet

Dessa Allmänna villkor tillämpas när ett företag (”Företaget”) registrerar sig via BRA:s webbplats och därefter erhåller ett BRA kundnummer. Kundnumret berättigar Företaget att bli fakturerade för sina tjänsteresor.

Kundnummer

Erhållet kundnummer kan användas vid beställning och köp av resetjänster till Företagets anställda.

Omfattning och användning av BRA Faktura etc.

A. BRA Faktura skall inte användas för privatbruk utan det ska bara användas av de personer som är överrenskommet av Företaget och BRA.

B. Ändring av namn, adress, telefonnummer och liknande skall omgående meddelas till BRA.

Betalningsansvar

Företaget är skyldigt att betala kontosaldot till BRA och är därför ansvarig att säkerställa att

A. Individerna som använder BRA Faktura har rätt behörigheter och auktoritet för detta ändamål.

Betalning

Om betalning ej inkommer i tid har BRA rätt att ta ut en påminnelseavgift samt räntefakturera.

Ansvar och missbruk

Företaget är ansvarigt för alla resehandlingar som beställts och utelämnats med användande av Företagets kundnummer. Vid misstanke om missbruk av kundnummer skall Företaget omedelbart meddela BRA detta för spärrning så att nytt kundnummer kan erhållas.

BRAs rätt att återkalla och avsluta kundnummer

Om företaget bryter mot sina åtagande enligt dessa villkor äger BRA rätten att med omedelbar verkan återkalla Företagets kundnummer.

Behandling av personuppgifter

BRA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (”GDPR”).

Ideella föreningar

För ideella föreningar sparas årsredovisning samt styrelseprotokoll 1år eller tills nya aktuella handlingar mottagits.

Övriga villkor

För flygresa i BRAs regi gäller tillämpning BRAs Allmänna resevillkor.

Ikraftträdande

Dessa allmänna villkor för BRA kundnummer träder i kraft den 25 maj 2018.