Tider för incheckning & gate

Var ute i god tid och håll alltid koll på informationsskärmarna på flygplatserna.
Nedan är Braathens standardtider för Check in respektive Gaten:

 • Incheckningen öppnar 2 timmar innan avgång.
 • Incheckningen stängs 1 timme innan avgång.
 • Gaten öppnar 45 minuter innan avgång
 • Gaten stänger 30 minuter innan avgång

Särskild assistans

 • Behöver du assistans ska du infinna dig vid incheckningen minst 2 timmar före avgångstid på utrikes flygningar 
 • Vid behov av Assistans måste du föranmäla det till oss. Mer information hittar du under rubriken 'Särskilda behov' på den här sidan.

Egna anslutningar/arrangemang

Om du bokar anslutningstransport (till exempel inrikesflyg, tåg eller buss) ska det vara minst 4 timmar mellan byte av anslutning och flygning.

Under vintertid och om du reser under storhelger bör du ha i åtanke att det kan behövas större marginal och vi rekommenderar dig att ha mer marginal än 4 timmar.

Vi rekommenderar att du köper ombokningsbara biljetter så att du kan boka om din biljett vid en eventuell flygförsening. Vi rekommenderar även att övriga arrangemang är av- och ombokningsbara.

Handbagage

Ett handbagage ingår alltid. Väskan du tar med ombord som ditt handbagage får väga max 5 kg och inte vara större än 50x40x25 cm.

Incheckat bagage

För att få checka in en resväska på flygplatsen måste du köpa till bagage från din researrangör. Normalvikt för bagage per passagerare hos BRA är ett (1) incheckat bagage på 15kg. Det är inte tillåtet att flytta vikt mellan incheckat bagage och handbagaget.

Du kan alltid ta med dig minst ett handbagage och en personlig artikel, tillexempel en handväska, bärbar dator, iPad etc utan extra kostnad.

Av säkerhetsskäl finns det EU-regler som begränsar vad du får ta med i ditt handbagage. Exempelvis måste vätskor förpackas i behållare som rymmer högst 100 ml.
Observera att vi inte erbjuder ersättning för skador i incheckat bagage eller i handbagage som orsakas av läckande eller trasiga vätskebehållare. Om du har packat ned vätskor som under flygturen läcker ut, så kan du bli ersättningsskyldig om detta skadar andra resenärers bagage.

Observera att incheckat bagage enligt internationella regler aldrig får väga mer än 32kg per kolli – oavsett om du som passagerare väljer att betala för den överstigande vikten. Bagage som överstiger 32 kilo måste packas om och fördelas till fler kollin.

Spädbarn får inte ha med sig något extra bagage, utan deras bagage är deras vagn eller bilbarnstol. Ingen förbokning krävs. Föräldrarna får lov att ta med sig vad spädbarnet behöver under flygresan, dvs blöjor, barnmat, medicin etc.

Ombord på våra flygningar har vi ingen möjlighet att erbjuda babyvagga. 

Ibland behöver du packa ned mer än det som ingår i din tilldelning för incheckat bagage. För dessa tillfällen finns det möjlighet att betala för extra bagage. Ta kontakt med din researrangör för att kunna köpa mer bagage och vad som gäller på just din resa.

Har du mer vikt med dig än vad din biljett säger och du inte har förköpt extra bagage kommer du att debiteras en avgift. Övervikt accepteras endast i mån av plats ombord och betalning (ej kontanter) sker direkt vid incheckningen på flygplatsen.

Observera att du inte ska checka in mediciner, nycklar, plånbok etc.

Förboka sittplats

När du flyger med BRA till och från din charterdestination finns det för det mesta möjlighet att förboka olika typer av sittplats(er) mot betalning.

Här kan du förboka sittplats och andra tillval

 

Platser vid nödutgång

Platserna vid nödutgångarna har ett större benutrymme än andra platser ombord. Eftersom de är nödutgångar finns det av säkerhetsskäl vissa begränsningar. Dessa platser kan inte bokas om du:

 • Har nedsatt rörlighet
 • Är ett barn
 • Är gravid
 • Är under två år (inte heller i knä på vuxen)

Om du har beställt dessa platser men uppfyller något av ovan nämnda kriterier, så kommer vår kabinpersonal att flytta dig till en annan plats.

Specialbagage

Specialbagage är normalt något större eller tyngre än vanliga resväskor. En normal resväska får väga högst 15 kg och yttermåttet (längd + bredd + höjd) får inte vara större än 90 cm x 75 cm x 45 cm.

Om du vill ta med dig specialbagage, t ex  cykel, skidutrustning eller golfutrustning på resan kan du betala en extra avgift för detta. Det görs antingen vid beställning av resan, eller direkt via din researrangörs hemsida. För vissa typer av specialbagage behöver du meddela din researrangör om det du vill ta med dig, så flygplanets lastutrymmen har begränsningar, både i storlek och vad som får lastas där. Utöver detta, kan det också vara fullt på flygplanet, eller kvoten för antal specialbagage uppnåts

Cykel
Cykeln ska packas på lämpligt sätt för att undvika skador på övrigt bagage. Cykeln ska transporteras i en, för cykeln avsedd, cykelväska som skyddar både cykel och övrigt bagage. Obs! Elektrisk cykel/scooter med batteri får inte tas med. BRA accepterar heller inte Hövding.

Dykutrustning
Dykutrustning (utan lufttuber) räknas som bagage, om det får plats i en resväska enligt standardmått. Om väskan överskrider maxvikt för bagage på resan kan du köpa till extra vikt, eller betala för en extra väska.

Om dykutrustningen innehåller syrgastuber, så behöver du betala extra för dessa om du överskrider maxvikten för bagage som tillåts på biljetten. Syrgastuberna måste vara tomma, och ventilen ska vara öppen. Detta gäller även små gastuber tillhörande flytvästar. Har flytvästen gaspatron som inte kan regleras och transporteras tom, är det viktigt att du kontrollerar om gaspatronen är godkänd för transport på flygplan

Golfutrustning
Golfutrustning räknas som specialbagage. Du kan välja transport för din golfutrustning och betala avgiften när du bokar, via resebyrån eller på nätet. I golfutrustning räknas en uppsättning golfklubbor, en golfväska, bollar, paraply och ett par golfskor. Allt detta räknas in i golfutrustningens totala vikt.

Surfbräda/vindsurfingbräda
Förpackas i ett fodral avsett för surfbräda/vindsurfingbräda. Linda bubbelplast runt brädan i fodralet. Måtten får inte vara större än 250x75x15 cm. Inget annat än brädan och dess tillbehör får packas i fodralet.

Wakeboard/vattenskidor
Utrustningen får innehålla ett par standardvattenskidor eller ett par slalomvattenskidor inklusive wakeboard. Detta ska förpackas i ett fodral för att accepteras vid incheckning. Maxvikt: 8 kg

Fiskeutrustning
Fiskeutrustning räknas som ett standardbagage om den väger högst 23 kg och dess yttre mått (längd x bredd x höjd) inte är mer än 90x75x15 cm. Om utrustningen överskrider måtten för en standardväska kan du ta med den mot en extra avgift.

Med fiskeutrustning menas 1 eller 2 spön, en fiskerulle, fiskhåv, fiskestövlar och en förpackning med krokar, drag, linor mm och allt nedpackat tillsammans. Observera att fiskekrokar och eventuellt andra vassa föremål behöver checkas in på grund av säkerhetsregler

Musikinstrument
På grund av begränsat utrymme i kabinen, så måste de flesta musikinstrument checkas in, och lastas i flygplanets lastutrymme. Du kan ta med dig ditt musikinstrument i stället för ett incheckat bagage. Är ditt instrument tyngre eller större än vad din biljett tillåter? I så fall måste du betala en avgift för övervikt eller för extra stort bagage.

Barnvagn eller Bilbarnstol

En hopfällbar barnvagn eller bilbarnstol får tas med utöver frivikten och checkas in som bagage (högst 20kg).

För att minska skaderisken ska barnvagnen alternativt bilbarnstolen vara paketerad i en godkänd plastpåse eller väska för transport. Plastpåsarna finns att köpa på flygplatsen/check-in.
Barnvagnshjulen ska sitta på under resan för att minska skaderisk på vagn och annat bagage. Det är inte tillåtet att packa annat bagage i barnvagnen.

Det är godkänt att resa med mer än ett barn under 2 år per vuxen. Du behöver då betala för ett extra säte (via touroperatören) för det andra barnet, som då behöver sitta i en godkänd bilbarnstol markerat med ECR R 44 eller ECE R 44 och måste kunna fästas så att barnets ansikte tittar bakåt i flygplanet. Exempel på godkända märken är ActaGraco, Britax, Maxi-Cosi, Recaro. Bilbarnstolen får inte vara större än 65cm lång och 45cm hög.

BRA godkänner inte Tomatoe Seat ombord.

Särskilda behov

Vi vill att din charterresa med BRA ska bli så enkel, säker och bekväm som möjligt, oavsett dina behov och förutsättningar. Om du har särskilda behov (assistans, allergier mm) så informerar du om det i samband med bokningen.

Du behöver boka assistans redan vid din bokning, dock senast 48 timmar innan avresa. Bokning senare än 48 timmar före avresan, behandlas som en oanmäld assistans. Detta innebär att passageraren fortfarande har rätt till assistans, men att väntetid kan uppstå, då föranmälda prioriteras först. 

BRA erbjuder olika former av assistans för dig som har någon typ av funktionsnedsättning.

DEAF

Nedsatt hörsel

 

BLND

Nedsatt syn

 

DPNA

Nedsatt utveckling/funktion

Personer med kognitiv funktionsvariation, som behöver assistans på flygplatserna, till exempel inlärningssvårigheter, demenssjukdom, Alzheimers sjukdom, Autism och Downs syndrom.

För att försäkra dig om att du får den assistans du behöver, ber vi dig först att ladda ned och fylla i dokumentet nedan. Kontakta sedan din researrangör vid bokningstillfället.

Information Sheet for Passengers Requiring Special Assistance DPNA

WCHR

Wheelchair on ramp

Jag kan gå själv men behöver stödhjälp.

Jag behöver rullstol till och från flygplanet men kan själv gå upp- och nedför trapport samt ta mig till mitt säte ombord.

WCHS

Wheelchair up/down stairs 

Behöver rullstol till/från planet, lyftas eller 
stödhjälp upp- och nedför trappor, men kan själv gå till flygplanssätet.

WCHC

Wheelchair to cabin seat

Behöver rullstol till/från planet, lyftas upp- och 
nedför trappor samt måste bäras till flygplanssätet.

 

 

 

Du som passagerare med rörelsehinder tas i möjligaste mån ombord först för att ges tid att finna sig till rätta innan andra passagerare kommer ombord. Vi ber därför att passagerare med rörelsehinder befinner sig vid gaten senast 50 minuter innan avgång.

För att resa ensam med rörelsehinder måste du själv kunna ta dig till, exempelvis, toaletter och utgångar ombord. Reser du med egen personlig assistent eller annan hjälp får denna person max vara två passagerare behjälplig under flygresan.

Rullstolar och andra handikapphjälpmedel

På BRA flygningar så får du ta alltid ta med dig din rullstol eller annat rörelsehjälpmedel, t.ex. duschstol eller en rullator, utan extra kostnad så länge det finns plats för det i flygplanets lastutrymme. Flygplanens lastutrymmen har begränsningar både för storlek, vikt och vad som får lastas där. Din researrangör måste på förhand boka in och få bekräftat av BRA innan avresa. Kontakta din researrangör vid bokningstillfället dock senast 5 arbetsdagar innan avresa.

Manuell rullstol
Du får ta med dig en manuell rullstol. Går rullstolen inte att fällas ihop måste den transporteras i upprätt läge. Måtten får inte överstiga 130x130x100, och vikten får inte överskrida 150kg. Om rullstolen är ihopfällbar så måste/ska den fällas ihop, och vikten får inte överskrida 32 kg. rullstolen måste vara godkänd av tillverkaren eller ägaren att transporteras och lastas liggandes på sidan.

Elektrisk rullstol
Om du reser med en elektrisk rullstol måste du informera om detta till din researrangör när du bokar resan. Du behöver informera om mått på din rullstol samt information om batteritypen för att försäkra dig om att vi kan transportera stolen ombord på våra flygplan. Det finns också restriktioner för hur många elektriska rullstolar vi tillåter i våra flygplan, och det är endast vissa typer av batteridrivna hjälpmedel vi kan transportera.

Måtten på rullstolen får inte överstiga 130x130x100 och vikten får inte överstiga 150kg. Batteriet får inte ha en kapacitet som överskrider 300 Wh. Om du har två batterier får varje batteris kapacitet inte överskrida 160 Wh per timme.

Rullator, duschstol och andra hjälpmedel
En manuell rullator, duschstol eller annat medicinskt hjälpmedel får alltid checkas in utan extra kostnad.

Resa under graviditet

Beroende på var i graviditeten du befinner dig, gäller olika regler.
Nedan gäller för flygningar med Braathens:

 • Vecka 0-35
  Gravida tillåts flyga fram till fyra veckor innan beräknad nedkomst. Resan måste då vara avslutad innan man påbörjar den fjärde veckan innan beräknad nedkomst.
 • Vecka 36-37
  Vid mindre än fyra veckor, men mer än två veckor till beräknad nedkomst, tillåts flygning endast mot ett läkarutlåtande och läkarintyg. Flygningen får inte vara längre än 4 timmar.
 • Vecka 38-40
  Om det är mindre än två veckor till beräknad nedkomst, tillåter vi inte att den gravida flyger med oss.

Resa med Gips

Gipsskena
Det går bra att flyga med gipsskena.

Cirkulärgips

 • För cirkulärgips som täcker hela benet eller armen runtom måste gipset vara äldre än 24h
 • Ett skriftligt godkännande av en läkare för att resa måste uppvisas vid incheckningen
 • Man måste kunna sitta fastspänd i sin stol med benet i böjt läge

Vi rekommenderar alltid att klippa upp gipset innan avresa. Rekommendationen är till för att värna våra passagerare med cirkulärgips från den obehagliga svullnaden som kan komma att uppstå ombord.

Ensamresande barn

På charterflygningar med Braathens tillåter vi inte ensamresande barn (UM). 

Syrgas och medicinska hjälpmedel

Vid behov erbjuder BRA resenärer möjligheten att själva medföra medicinskt oxygen och andra portabla elektroniska medicinska hjälpmedel. Observera att det endast är vissa typer av oxygen vi kan transportera, medan andra är olämpliga för transport ombord på våra flygplan. Kontakta din researrangör vid bokning om du är osäker på vad som gäller för just din utrustning.  

1. Syrgas
För att ta med syrgas ombord behöver vi få information om mått, innehåll, typ av elektrisk enhet mm. Det behövs inget läkarintyg och den totala vikten är max 5 kg. Flytande syrgas är inte tillåtet att medföra ombord. BRA tillhandahåller inte syrgas annat än i nödsituationer.

2. Övriga portabla elektroniska hjälpmedel
Du kan ta med dig nödvändiga hjälpmedel, såsom portabla syrekoncentratorer (POC), andningshjälpmedel mot sömnapné (CPAP) i kabinen utan kostnad utöver den tillåtna mängden handbagage som ingår i biljetten. Det är dock viktigt att notera att detta endast är avsett för medicinska hjälpmedel och inte gäller ytterligare bagage.

Om denna utrustning inte är batteridrivna, eller batteriets styrka inte överstiger 100Wh eller 2 gram litium behövs inget tillstånd från oss för att ta med den (observera att det inte finns tillgång till nätanslutning (220V ombord på våra flygplan). Om utrustningens batterier däremot överstiger detta, så måste du ansöka om tillåtelse att ta med detta.
Kontakta din researrangör vid bokningstillfället eller så snart som möjligt, dock senast 5 arbetsdagar innan planerad resa för att stämma av ditt hjälpmedel.

3. Resa med djur
BRA accepterar ej transport av sällskapsdjur på charterflygningar, undantag ledarhund.
Meddela din researrangör i förväg om du reser med ledarhund.

4. Hälsotillstånd
Samtliga passagerare ska uppfylla vissa allmänna hälsokriterier. Att flyga kan orsaka stress för kroppen. Är du eller har du varit under medicinsk behandling rekommenderar vi att du kontaktar din läkare för att höra om lämpligheten att flyga och för att få ett eventuellt läkarintyg som godkänner din flygresa.

5. Sjukdom
Du som bär på en smittsam sjukdom som till exempel vattkoppor, röda hund, mässling, påssjuka eller liknande bör avboka din resa eftersom du kan komma att avvisas vid avgång. Diagnoser som liknande kan utgöra ett direkt hot mot andra passagerares hälsa och säkerhet. Det är därför extra viktigt att du ser om ditt avbeställningsskydd vid köp av din resa. Kontakta din researrangör om du har frågetecken.

Smittsam sjukdom

Om det finns risk för att du lider av en smittsam sjukdom måste du vid incheckningen kunna uppvisa ett skriftligt godkännande av en läkare/MEDIF att du får lov att flyga med oss.
För att undvika en spridning av sjukdomar som kan påverka andras hälsa och säkerhet kan du annars nekas att gå ombord på våra flygningar.

Exempel smittsamma sjukdomar är:

 • Magsjuka
 • Vattkoppor
 • Röda hund
 • Mässling
 • Påssjuka