Reklamationer

Reklamation

Du är alltid välkommen att skicka in både positiv feedback, såväl som återkoppling på situationer där inte allt gått som förväntat. Dina åsikter är viktiga för oss och vi vill gärna ta del av din upplevelse, då din återkoppling bidrar till att Braathens håller den höga nivå som vi önskar.  

För att vi ska kunna hantera ditt reklamationsärende, eventuella ersättningsanspråk, synpunkter eller liknande korrekt, behöver du registrera ett ärende via vårt kundcenter.
Reklamationen ska vara oss tillhanda senast 2 månader efter ankomst. 

Om ni var flera personer som reste tillsammans går det bra att skicka in en gemensam reklamation för samtliga resenärer. Skicka oss endast en anmälan för hela ditt ärende och skriv gärna i rutan för "fritext/meddelande" så utförligt som möjligt vad ditt ärende avser.  

Du skickar in din reklamation via hemsidan (flygbra.se/kundcenter) alternativt via telefonnummer till vårt kundcenter, 0771-44 00 10.

 

Vad händer efter att jag skickat in mitt ärende?

När du lagt upp ett ärende via hemsidan kommer du att få en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan till angiven mailadress. Om du önskar att skicka in kvitto för eventuell ersättning, tänk på att alltid skriva avsändare på ditt brev, samt hänvisa till ditt personliga ärendenummer REKXXXXXX-XXX och bifoga dina fullständiga bankuppgifter i brevet. Fysiska kvitton skickas med post och elektroniska kvitton skickar du förslagsvis via mejl till oss. 

Reklamationsavdelningen kommer därefter att kontakta dig för uppgifter om övriga underlag, så som flygbiljett eller liknande. Handläggningstiden för ditt ärende är för närvarande 45 arbetsdagar.

Trafikstörningar

Vi sätter alltid säkerheten främst och när det uppstår en felindikation eller andra oförutsedda händelser kan det medföra att flygningen blir försenad, omdirigerad eller inställd. Braathens följer de konsumentregler som finns inom EU (EG261/2004) och som reglerar flygbolagens ansvar vid trafikstörningar mot flygpassagerare. För mer detaljerad information kring vad som reglerar flygpassagerarnas rättigheter vid trafikstörningar, finner du EU-förordningen EG261/2004 i sin helhet här.

Inom EU finns regler för vad flygpassagerare har rätt till vid försenat flyg. Du omfattas av reglerna när:

  • Du flyger från en flygplats inom EU
  • Du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

När trafikstörningen orsakades av extraordinära omständigheter utgår ingen kompensation.
Inga ersättningsanspråk på förseningar under 2 timmar godtas.

Är ditt flyg försenat mer än 2 timmar eller din avgång ställs in kan du vara berättigad till extrakostnader. För eventuella ersättningsfrågor ber vi dig kontakta vårt kundcenter på flygbra.se/kundcenter.

Incheckat bagage

Ersättning vid skadat, försenat eller förlorat bagage är begränsat genom förordningar, konventioner och allmänna villkor. Reseförsäkringarna har generellt bättre ersättningsvillkor och vi rekommenderar därför att ni ser över detta innan ni skickar in eventuella ersättningsanspråk till reklamationsavdelningen.

Innan du checkar in ditt bagage rekommenderar vi att du läser igenom våra allmänna villkor. Våra allmänna villkor reglerar vad du får lov att transportera i ditt incheckade bagage under din resa med Braathens.

Försenat eller förlorat bagage

Anmälan om försenat eller förlorat bagage ska göras direkt vid ankomst på flygplatsen där en PIR-rapport (Property Irregularity Report) skrivs. Ankomstflygplatsen söker aktivt efter ditt bagage och så snart bagaget är återfunnet kommer du att bli kontaktad för överenskommelse om när och var bagaget ska levereras. I samband med att du upprättar rapporten på flygplatsen får du även information om vad som gäller vid försenat/förlorat bagage. Observera att vid försenat bagage på hemresan utgår ingen ersättning, utan då kan du i stället ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag. 

Om ditt bagage försenas och du inte befinner dig på din hemort (där du är folkbokförd) utgår endast ersättning för de nödvändigaste artiklarna i rimlig mån i förhållande till hur länge bagaget försenats från ankomst. Spara alltid originalkvitto då kvitton för utlägg ska skickas till reklamationsavdelningen för eventuell ersättning.
Observera att ingen ersättning för elektronik, medicin, alkohol/tobak, värdehandlingar, smycken, pengar eller värdefulla föremål utgår oavsett hur länge bagaget försenats.

Om ditt bagage har varit på avvägar i 21 dagar eller mer har du möjlighet att begära ersättning för innehållet i ditt bagage då det numera klassas som "Förlorat bagage".
 Vänligen kontakta vår reklamationsavdelning för vidare frågor angående försenat/förlorat bagage, hänvisa alltid till numret på din PIR/bagage-rapport så att vi enkelt kan lokalisera din anmälan.

Skadat bagage

Anmälan om skadat bagage ska göras direkt vid ankomst på flygplatsen, då upprättas en Damage Report. Upptäcks skadan senare bör bagaget med kvarsittande bagagetagg, boardingkort eller biljettunderlag tas med till ankomstflygplats för att visas upp. I samband med att du anmäler ditt bagage som skadat får du även information om hur du vidare går till väga för ersättning/reparation. Beroende på skadan kommer vi i första hand att reparera ditt skadade bagage. Om reparation inte är möjligt kommer ersättning utifrån inköpspris med motsvarande åldersavdrag att göras. Går skadan på din väska inte att reparera finns det ersättnings-/bytesväskor på de flesta av våra flygplatser att tillgå.

Bagagetaggen måste sitta kvar på det skadade bagaget för att en reklamation ska tas emot. Repor, bulor, blixtlås, märken, bucklor, smuts etc. anses vara normalt slitage och ersätts ej.

Bagaget ska tåla normal hantering på en flygplats. Bedöms emballaget fortsatt som funktionsdugligt kommer inga ersättningsanspråk accepteras. 

Om innehållet i ditt bagage har skadats utan att själva väskan/emballaget påverkats, rekommenderar vi att du kontaktar det bolag där du har din reseförsäkring.

Ingen rapport tas emot om det gått mer än 7 dagar sedan ankomst eller om bagagetagg saknas, du kan då i stället kontrollera ersättning med ditt försäkringsbolag. Skador som inte kan härledas till flygbolagets hantering eller som inte bedöms påverka bagagets funktion accepteras ej. Checkar du in specialbagage (barnvagn, instrument etc.) är det ditt eget ansvar att paketera det så tillförlitligt som möjligt.

Stöld ur bagage

Vid anmälan om saknat föremål i bagaget efter att du tagit emot det på bagagebandet ska en PIR-rapport (Property Irregularity Report) upprättas på flygplatsen. I rapporten ska du utförligt beskriva vad som saknas i bagaget. 

Upptäcker du att det saknas något i bagaget när du kommit hem lägger du själv upp en anmälan via vår hemsida i efterhand. Händelsen ska polisanmälas och polisanmälan ska tillsammans med PIR-rapport och kvittounderlag på det som blivit stulet skickas in till reklamationsavdelningen för eventuell ersättning.

Observera att ingen ersättning för elektronik, medicin, alkohol/tobak, värdehandlingar, smycken, pengar eller värdefulla föremål utgår vid misstänkt stöld ur ditt bagage, då dessa typer av föremål alltid rekommenderas att packas i ditt handbagage som du själv ansvarar för.