Biljettregler bonus

BRA BONUS BAS BRA BONUS EXTRA
Betalning
Vid bokning
Betalning
Vid bokning
Biljettering
Vid bokning
Biljettering
Vid bokning
Platsreservation
Ja, vi har numrerade säten ombord. Ditt sätesnummer står på ditt boardingkort.
Platsreservation
Ja, vi har numrerade säten ombord. Ditt sätesnummer står på ditt boardingkort.
Ombokningsbar
Gratis inom samma bokningsklass, inom tre månader
Ombokningsbar
Gratis inom tre månader
Återbetalning
Nej
Återbetalning
Nej
Namnändring
650 SEK minimum 24 timmar innan avresa
Namnändring
650 SEK minimum 24 timmar innan avresa

Med reservation för ändringar.