Om två likvärdiga leverantörer finns av en tjänst eller en produkt, väljer vi den som har det bästa miljöarbetet. Vi följer systematiskt upp våra leverantörers arbete på miljöområdet.

Våra uniformer

Scandress syr våra uniformer

Läs om Scandress hållbarhetsarbete och uppförandekod här.

BRA har samarbete med Swedish Stockings sedan december 2017:

S W E D I S H S T O C K I N G S — V Ä R L D E N S E N D A H Å L L B A R A S T R U M P B Y X M Ä R K E

Strumpbyxor är en petroleumprodukt som oftast håller i en till två användningar. Därefter kastas de i soporna. Swedish Stockings är tillverkare av hållbara strumpbyxor sedan 2013. Vi kombinerar hållbarhet med hög kvalitet och designgrad. Genom Swedish Stockings återvinningsprogram kan du också återvinna dina gamla, trasiga strumpbyxor.

Läs mer här