Energi

Även om flygandet producerar de mesta av våra utsläpp så arbetar vi också på markanläggningar, inklusive kontor, utbildningscentrum, kundcenter, hangarer och lounger på flygplatsen.

Vi uppgraderar till mer energieffektiva armaturer, sensorer och timers, men självklart att alla släcker i rum där man inte är.

Marktransporter

Vårt främsta mål för vår marktransport flotta är att vara mer bränsleeffektiva och att minska våra CO2-utsläpp. Vi har satt upp målen för att halvera CO2-utsläppen från 2015 till 2025. Vi har gjort framsteg genom att uppgradera vår flotta till miljöbilar, och erbjuder rabatterade resor med Flygbussarna för våra BRA Vänner istället för att åka taxi. Vi har också startat en elbuss mellan Bromma och Arenastaden i Solna.

Avfall

Vi samarbetar med våra flygplatser för att minska avisningens miljöpåverkan (avisning görs på flygplanet då det är kallt och det finns risk för isbildning på flygplanskroppen). Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår pappersförbrukning genom att spara våra dokument digitalt istället för att printa ut och arkivera som pappersdokument. Genom ett samarbete med Swedish Stockings återvinner vi till och med våra medarbetares nylonstrumpbyxor.

Kunskap och engagemang

Som anställd hos BRA är miljömedvetenheten viktig. Alla medarbetare genomgår en utbildning med fokus på hållbarhet och miljöarbete. Alla medarbetare uppmuntras att lämna förbättringsförslag. Vi har ett antal hållbarhetsamordnare som hjälper till att sprida hållbarhetsarbetet i hela företaget.