Vi jobbar med fyra delmål för att nå netto-noll:

 1. Enhetlig bränslesnål flygplansflotta
  Vi återstartade flygtrafiken 2021 efter pandemin med en enhetsflotta bestående av ATR70-600 som är ett av världens bränslesnålaste regionalflygplan efter att före pandemin flugit en mix av dessa och ett jetflygplan av modellen Avro.
 2. Flyga på bio- och elektrobränsle redan nu
  Vi lanserade ett projekt tillsammans med vår flygplanstillverkare ATR och vår bränsleleverantör Neste med syfte att nå 100% certifiering av bio- och elektrobränsle. Exempel på fler projekt vi är med i inom området för att uppnå vårt mål är bland annat ett avsiktsavtal med bränsleleverantören ST1
 3. Bli elflygspionjärer
  Vi har skrivit på på ett avsiktsavtal med elflygsproducenten Heart Aerospace och jobbar just nu med förstudier för två större projekt tillsammans med partners med målbilden att 2027 vara ett av världens första elflygbolag
 4. Gå från klimatkompensering till kollagring
  För de sista 15% i vår värdekedja som vi inte själva kan påverka diskuterar vi just nu med flera projekt för att bli ”med-pinonjärer” i kollagringsprojekt

Inom alla delmål är vi med och driver olika projekt. Även om de ska nås 2030 så måste vi börja nu för att hinna nå i mål. 

Fossilfritt Sverige

Vägen till fossilfritt flyg 2045 (pdf)

Vi jobbar tillsammans med andra i branschen för att inrikesflyget ska bli fossilfritt 2030

Vi har tillsammans med våra kollegor i flygbranschen och Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan för att nå målet att göra inrikesflyget fossilfritt. Vi har kommit överens om att inrikesflyget ska vara fossilfritt år 2030 och allt flyg, både inrikes och utrikes, ska vara fossilfritt år 2045.

Vi följer SBTi

I december 2021 anmälde vi oss till Scienced Based Target Initiative (SBTi). De tillhandahåller ett ramverk för att vi globalt ska klara 1,5 graders målet 2050. (https://sciencebasedtargets.org/)

Vi blev antagna och har tagit fram våra siffror för 2019. Det blir vårt startår som vi kommer mäta mot. Vi mäter våra koldioxidutsläpp enligt GHG-protokollet enligt instruktionerna för SBTi. Att vi är med i SBTi gör att vi kan benchmarka vårt arbete både mot andra branscher och flygbolag. SBTi tar också fram scenarier för branscher. För flygbranschen har de sagt att det får ta lite mer tid och att netto-noll ska vara uppfyllt senast 2065. Det betyder i sin tur att andra branscher har kortare tid på sig.

I SBTi ingår också både att ta fram nya produkter som hjälper våra kunder minska sitt klimatavtryck och arbeta för att alla ska bidra till att vi når under 1,5 graders uppvärmning. Ett exempel på det är att vi har tagit fram Bioflygbiljetter som gör det lättare för våra resenärer att välja biobränsle.

Läs mer