På BRA jobbar vi hårt för att minska våra koldioxidutsläpp. Därför klimatkompenserar vi för både våra flygresor och hela vår verksamhet, och det ingår så klart i din flygbiljett utan extra kostnad! Det gör vi i samarbete med Natural Capital Partners, ett bolag med lång erfarenhet av att driva den här typen av projekt.

Vi har valt att investera i förnybar energiproduktion och bioenergi genom ett Gold Standard-certifierat vindkraftsprojekt i Turkiet kombinerat med ett VCS-certifierat (Verified Carbon Standard) vindkraftsprojekt Indien där man behöver möta en ökad efterfrågan på el.

Se Certificate of Purchase från Natural Capital Partners

Jath Wind VCS Certificate

Soma Wind - Gold Standard

Kvitto 1 Jath Wind VCS Certificate

Kvitto 2 Jath Wind VCS Certificate

Kvitto 3 Jath Wind VCS Certificate

 

Om projekten:

Genom att ersätta el från fossila källor med fossilfri elproduktion, minskar vindkraftsanläggningarna utsläppen av växthusgaser. Dessutom förbättras luftkvalitén lokalt och mängden avfall som annars uppkommer som en följd av kolbrytning uteblir. Projekten skapar även arbetstillfällen lokalt och medför förbättringar i lokal infrastruktur.

I Soma i Turkiet investerar vi i ett Gold Standard-certifierat vindkraftsprojekt som levererar förnybar el med nollutsläpp till Turkiets nationella nät. Ett viktigt stöd för en övergång till förnybar energi, för att försöka minska landets import av fossila bränslen och växthusgasutsläpp. I Jath i Indien investerar vi i vindkraft som levererar förnybar energi med nollutsläpp till Indiens norra, östra, västra och nordöstra nät. Detta gör att projektet ersätter el som annars hade kommit från kraftstationer med fossila bränslen. Båda projekten har även skapat fler arbetstillfällen.

Vill du flyga grönare?

Välj BRA Miljö Class.
För bara 300 kronor extra köper du biobränsle och klimatkompensation ingår så klart.

Frågor & Svar

Natural Capital Partners

Natural Capital Partners arbetar med kunder som Microsoft, H&M och Elopak som önskar kombinera framgångsrikt företagande med positiv påverkan på miljön och samhället. Genom samarbete med globala projektpartners, utveckla innovativa lösningar och genom förståelse för kundernas specifika behov, levererar Natural Capital Partners lösningar som innefattar förnybar energi, minskning av fossila utsläpp, vattenförvaltning och ökad biologisk mångfald.

Läs mer