Koldioxidutsläppen för inrikesflyg har legat på en relativt jämn nivå i decennier och är idag faktiskt aningen lägre än det var 1990, enligt Naturvårdsverket. Men det nöjer vi oss inte med, på BRA jobbar vi för att utsläppen ska minska ytterligare. Både med bränsleeffektivisering och med möjligheter att byta fossilt bränsle mot fossilfritt biobränsle. Målet är ett fossilfritt flyg år 2030.

Utsläpp av växthusgaser, totalt inrikes i Sverige, antal tusen ton CO2-ekv, källa Naturvårdsverket:

Utsläpp av växthusgaser, totalt inrikes i Sverige, antal tusen ton CO2-ekv, källa Naturvårdsverket.

 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: Utsläpp från inrikes transporter.