I luften

Öka effektiviteten

Det är ingen nyhet för någon att luftfarten producerar mycket utsläppen av växthusgaser. Faktum är att på BRA kommer över 98 % av våra direkta utsläpp från att flyga våra flygplan.

Det är därför vi har satt upp det ambitiösa målet att halvera koldioxidutsläppen från varje passagerare som flyger med oss på 10 år, mellan 2015 och 2025.

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen eller växthuseffekten. Vid sidan om koldioxid är vattenånga, kväveoxider och metan de viktigaste växthusgaserna. Flygindustrin arbetar med att minska de växthusgaser vi bidrar med - koldioxid som kväveoxider.

I Sverige står inrikesflyget för mindre än 1 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid, enligt beräkningar från Naturvårdsverket. Globalt står hela flyget för 2 % av världens koldioxidutsläpp, men då flygresandet i världen troligen kommer öka är det viktigt att vi gemensamt arbetar med att minska flygets klimatpåverkan.

Våra nya flygplan ATR 72/600 minskar utsläppen av koldioxid med upp till 40 %

Buller

Vår bullerstrategi

Vi arbetar för att minska det flygplansbuller som uppstår vid start och landning. Buller har historiskt sett varit den viktigaste miljöfrågan för dem som bor nära en flygplats. Det fortsätter att vara en viktig fråga för oss.

Här är de bulleråtaganden som vi jobbar för:

  • Vi kommer att fortsätta att genomföra och, om möjligt, öka tillämpningen av bullerminskande metoder på våra flygplan.

  • Vi kommer att fortsätta att arbeta med flygplatser och verkar för att vi minska bullret för lokalsamhällen kring flygplatser och att endast en ändamålsenlig utveckling sker vid behov.

  • Vi kommer att fortsätta utveckla vårt engagemang om hur lokala samhällen påverkas av vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta att samarbeta över branschgrupper och med LFV för att förbli engagerade i lokala samhällsprioriteringar vid de flygplatser vi landar på.

Avfall

Sortering ombord

Vårt mål är att minska avfallet vid källan så att så lite avfall som möjligt uppstår. Det avfall som inte kan minskas, återanvändas eller återvinnas skall källsorteras. Vi sorterar pant, tidningar och alla frukostlådor av kartong.

Inköp

Vår inköpsprocess

Vi vill förbättra och utöka våra krav i inköp och upphandlingar genom att systematiskt kunna prioritera de varor och tjänster som har en låg miljöpåverkan eller där miljöprestandan skiljer mycket mellan de olika alternativen. Detta gör vi genom vår inköpspolicy och genom våra leverantörsbedömningar med specifika miljökrav vid upphandling.

 

På marken

Energi

Även om flygandet producerar de mesta av våra utsläpp så arbetar vi också på markanläggningar, inklusive kontor, utbildningscentrum, kundcenter, hangarer och lounger på flygplatsen.

Vi uppgraderar till mer energieffektiva armaturer, sensorer och timers, men självklart att alla släcker i rum där man inte är.

Marktransporter

Vårt främsta mål för vår marktransport flotta är att vara mer bränsleeffektiva och att minska våra CO2-utsläpp. Vi har satt upp målen för att halvera CO2-utsläppen från 2015 till 2025. Vi har gjort framsteg genom att uppgradera vår flotta till miljöbilar, och erbjuder rabatterade resor med Flygbussarna för våra BRA Vänner istället för att åka taxi. Vi har också startat en elbuss mellan Bromma och Arenastaden i Solna.

Avfall

Vi samarbetar med våra flygplatser för att minska avisningens miljöpåverkan (avisning görs på flygplanet då det är kallt och det finns risk för isbildning på flygplanskroppen). Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår pappersförbrukning genom att spara våra dokument digitalt istället för att printa ut och arkivera som pappersdokument. Genom ett samarbete med Swedish Stockings återvinner vi till och med våra medarbetares nylonstrumpbyxor.

Kunskap och engagemang

Som anställd hos BRA är miljömedvetenheten viktig. Alla medarbetare genomgår en utbildning med fokus på hållbarhet och miljöarbete. Alla medarbetare uppmuntras att lämna förbättringsförslag. Vi har ett antal hållbarhetsamordnare som hjälper till att sprida hållbarhetsarbetet i hela företaget.