Inrikesflyget, som vi på BRA främst jobbar med, står samtidigt för 1 procent av svenskarnas totala utsläpp av koldioxidekvivalenter, enligt Naturvårdsverkets officiella siffror. Och antal inrikes flygresor ökar inte nämnvärt. Har inte gjort det på 10-20 år.
Än viktigare: I artikeln listas nödvändiga åtgärder för att flyget ska lyckas bli fossilfritt till år 2030:

1. Bränsleeffektivare flygplan
Detta gör BRA: Vi väljer de klimateffektivaste flygplanen som finns till vår flygplansflotta. 2016/17 byttes gamla flygplan ut mot nio nya, ATR-600, de klimatsmartaste flygplanen som finns för regionalflyg.
År 2020 byter vi ut ytterligare flygplan ut till sprillans nya. Totalt sett en mångmiljardinvestering. Flygplansbytet 2016/17 minskar utsläppen med 35 procent per passagerarkilometer på de linjer flygplanen byts ut.
Samtidigt: Med ATR-flygplanen flyger BRA inte på de höjder som skapar så kallade höghöjdseffekter.

2. Bränslen med lägre energipåverkan, tex biobränsle
Detta gör BRA: Vi tankar biobränsle så ofta som möjligt. Vi vill aktivt bidra till en övergång till biobränsle.
Vi erbjuder kunder att byta bonuspoäng mot biobränsle, och vi erbjuder Gröna avtal till företag så de alltid flyger med biobränsle. Och alla BRAs egna tjänsteresor görs med biobränsleiblandning.
BRAs premiärflygning med ATR 600 gjordes till Umeå, med maximal iblandning av biobränsle. Den visar att utsläppen kan sänkas med 65 procent över en natt.

3. Ökad beläggning, men den är redan över 80 procent
Detta gör BRA: Även om beläggningen totalt sett är hög, arbetar BRA på att öka den ytterligare, för att bli än mer effektiva.

4. Bättre organisation av flygtrafik. Gröna inflygningar, genare flygvägar.
Detta gör BRA: Vi arbetar för att myndigheterna ska skapa rakare flygvägar, samtidigt som vi alltid flyger närmaste vägen dit vi ska.

5. En viss minskning av flygresande. Nyttja tåg, resa mer sällan.
Detta gör BRA: Vi på BRA har alltid sagt att de som reser vet bäst vilken reseform som passar dem bäst. Vi vill att man ska resa klokt helt enkelt.
Vi själva nyttjar ibland videokonferenser och telefonmöten och ibland reser vi, då vår egen organisation av naturliga skäl är spridd i landet.

6. Arbeta med lagring av koldioxid.
Detta gör BRA: Koldioxidlagring är intressant, även om det ännu inte är möjligt i Sverige. Vi tror därför på elektrifiering av inrikesflyget och följer dessa forskningsprojekt med stor spänning.
Vi tror att stora delar av vår inrikestrafik i framtiden borde kunna flygas med eldrivna flygplan.

Slutligen: BRA var det första passagerarflygbolaget i världen att bli miljöcertifierade, redan 2009, då under namnet Malmö Aviation och Sverigeflyg - som idag tillsammans är BRA.

Här finns mer fakta:
DN-artikeln om fossilfritt flyg (kräver inloggning)
Här är officiella utsläppssiffror från Naturvårdsverket