Vad innebär fossilfritt biobränsle?

Fördelen med biobränsle framför vanligt flygbränsle är att det inte blir någon nettoökning av koldioxid i atmosfären. 

Garanteras jag att min flygresa verkligen görs med fossilfritt biobränsle?
Biobränslet är producerat av 100 % bioråvara och vår modell fungerar på samma sätt som att köpa grön el till hushållet: flygresenären väljer biobränsle vid bokningen och vi garanterar att motsvarande mängd som kunden köpt tankas på Bromma Airport några gånger per år.

Hur tankas flygen med just mitt biobränsle?
Vi använder pengarna till att i efterhand köpa in biobränsle som fylls på i tankanläggningen på Bromma Airport. Det gör att i praktiken så kommer bränslet att fördelas till alla flygbolag som flyger från Bromma Airport under den tiden som tankningen sker.

Så här går det till
Du köper en Bioflygbiljett. BRA köper in biobränsle för de pengarna och en bränsleproducent leverar bränslet till Bromma Airport. Biobränslet används av de flygbolag som flyger från Bromma Airport under den perioden som tankningen sker. Så blir det eftersom alla tankar från samma tankar. Däremot är det BRA som rapporterar in det använda biobränslet och använder det i sin rapportering både till kunder och myndigheter.

Ett exempel
BRA tankade 150 000 liter biobränsle under mars 2022. Det motsvarar ca 290 flygningar med BRA mellan Bromma och Visby, eller ca 21 000 personresor.

Varför kan jag inte köpa biobränsle exakt till den flygning jag gör? 
Infrastruktur kring flygbränsle på flygplatsen ägs av bränsleleverantören och tankning av flygplan innebär att inget flygbolag har egna bränslepumpar. Vi har tidigare flugit på biobränsle som tankats i ett visst plan, men då har det mer handlat om att visa att det är möjligt. Nu vill vi visa, tillsammans med våra kunder, att det är möjligt i stor skala. Det finns heller inga separata tankar för biobränsle på flygplatserna. Därför fylls biobränsle på i en befintlig tankanläggning på en flygplats. 

Blir min flygresa helt fossilfri?
Ja om du köper en Bioflygbiljett och tillvalet Extra Biobränsle, då köper du biobränsle till hela resan som därmed blir fossilfri.

Biobränsle minskar utsläppen av fossil koldioxid till atmosfären. Det är alltså ingen ny koldioxid som tillförs istället återanvänds den koldioxid som redan finns i vår atmosfär och i de bioråvaror som används som råvara till biobränslet. Det är dock viktigt att påminna om att vi idag har för mycket koldioxid i luften så samtidigt som vi återvinner koldioxid och använder det flera gånger, så är det också viktigt att vi börjar hitta lösningar som minskar den koldioxid som vi redan har i omlopp.

Vad händer om min flygning är längre eller kortare än en timma?
Du överkompenserar/underkompenserar din flygresa med biobränsle. Det är inte möjligt att i detalj ta fram hur mycket bränsle just din flygresa kommer att konsumera i förväg, eftersom det beror på faktorer som t.ex. väder, vind, vikt. Vi erbjuder därför använder vi 50 procent biobränsle till enhetspris motsvarande en timmes inrikes flygresa med oss oavsett flygplanstyp.

Varför flyger ni inte uteslutande med biobränsle i alla flyg?
Biobränsle är cirka fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Endast biobränsle och endast hos oss skulle göra våra biljettpriser flera hundra kronor dyrare än hos andra flygbolag. Än så länge är priset på resan bland det viktigaste när flygresenärer väljer vem de reser med.

Varför har ni valt 50 procent biobränsle i Bioflygbiljetten?
Inom flyget är det idag tillåtet att flyga med 50 % biobränsle i tankarna för kommersiellt flyg. Militärflyg som följer andra regler har redan använt 100% biobränsle vid flygningar. BRA samarbetar med flygplanstillverkaren ATR och biobränsleproducenten Neste i ett projekt med målet att certifiera 100 procent biobränsle för kommersiella flygningar.

Flygplanen kan ju endast flyga med 50 procent biobränsle… Hur kan jag då köpa 100 procent med Bioflygbiljett och Tillvalet Extra biobränsle?
Bränslet tankas in i flygplatsernas tankanläggningar och är redan utblandat till 50 procent. Det innebär att alla flygplan delar på biobränslet. I dagsläget motsvarar biobränslet en väldigt liten mängd av allt bränsle som används och därför kan det biobränsle du köpt till fullo utnyttjas och ersätta motsvarande 100 procent av det bränsle som din andel av flygplanets bränsleförbrukning motsvarar.

Används palmolja till biobränsleproduktionen?
Biobränslet levereras av Air BP och är tillverkat av 100 % fossilfri bioråvara. Alla råvaror är certifierade enligt ISCC/RSB. De vanligaste råvarorna i dagens biobränsle är använd frityrolja och slaktavfall.