Köp till extra biobränsle

En övergång till biobränsle inom flyget minskar vår klimatpåverkan avsevärt och gör vårt flyg till ett av de effektivaste nationella persontransportmedlen.

Varje resenär kan välja att lägga till Extra Biobränsle till sin resa, antingen vid bokningstillfället eller vid ett senare tillfälle för n kostnad på 150 kr. På så sätt försäkrar sig resenärerna om att flygresan blir så grön som möjligt.

Så här fungerar det

  • För enhetspriset 150 kronor köps biobränsle in efterhand, motsvarande 50% av den mängd som går åt för en snittflygning (1 timma).

  • Biobränslet fylls på i en ordinarie tankanläggning på en flygplats som BRA trafikerar och kommer på så sätt in i systemet för bränsle till flyget i Sverige.

  • BRA ser alltså till att fossilt bränsle, som annars skulle tankas av oss och andra flygbolag i stället är biobränsle. Precis på samma sätt som modellen för grön el.

  • På detta vis bidrar vi och våra resenärer till en minskning av de fossila utsläppen av koldioxid.


Frågor och svar

 

Boka en Bioflygbiljett