Vad är skillnaden mellan fossilfritt biobränsle och att klimatkompensera?

  • Biobränsle: Fördelen med fossilfritt biobränsle framför vanligt flygbränsle är att det inte blir någon nettoökning av koldioxid i atmosfären. 
  • Klimatkompensation: Vi klimatkompenserar för alla våra flygresor – och för hela vår verksamhet – i samarbete med en certifierad partner. Det innebär att vi investerar i projekt som minskar koldioxidutsläppen i samma omfattning som våra utsläpp.

Kommer alla som vill att kunna köpa biobränsle?
Vi erbjuder alla att välja biobränsle direkt vid bokning. Det blir ett tillägg om 300 kr per flygning som garanterar att biobränsle förs in i kretsloppet för svenskt flygbränsle. Samtidigt finns endast en begränsad mängd biobränsle i världen. Så vi erbjuder biobränsle ”så långt lagret räcker”.

Garanteras jag att min flygresa verkligen görs med fossilfritt biobränsle?
Biobränslet är producerat av 100 % bioråvara och vår modell fungerar på samma sätt som att köpa grön el till hushållet: flygresenären väljer biobränsle vid bokningen och vi garanterar att motsvarande mängd som kunden köpt tankas in i kretsloppet för svenskt flygbränsle under de kommande månaderna.

Hur tankas flygen med just mitt biobränsle?
Vi använder pengarna till att i efterhand köpa en större mängd biobränsle som fylls på i en tankanläggning på en flygplats vi trafikerar. På så sätt kommer bränslet att tankas av oss och andra flygbolag, och kommer in i systemet. Vi ser alltså till att fossilt bränsle som annars skulle tankas av oss och andra bolag i stället är biobränsle. På så sätt minskar vi de fossila utsläppen av koldioxid.

Varför kan jag inte köpa biobränsle exakt till den flygning jag gör? 
Flygplatsernas infrastruktur kring flygbränsle och tankning av flygplan innebär att inget flygbolag har egna bränslepumpar. Det finns heller inga separata tankar för biobränsle på flygplatserna. Därför fylls biobränsle på i en befintlig tankanläggning på en flygplats. Genom biobränslevalet, väljer bolagets biobränsleresenärer att byta ut majoriteten av det flygbränsle som går åt till den egna, individuella flygresan, mot biobränsle. Det leder till minskning av de fossila utsläppen av koldioxid från svenskt inrikesflyg.

Varför säljer ni bara biobränsle för en flygtimma för 300 kr?
Det går inte att på förhand räkna fram exakt bränsleförbrukning för en flygning, eftersom förbrukningen bland annat beror på väder, vind, vikt, flygtid och antal passagerare ombord – precis som när man kör bil. För att möjliggöra förköp av biobränsle, har BRA räknat fram ett enhetspris per flygtimma, 300 kronor, vilket motsvarar mellanskillnaden i pris mellan vanligt jetbränsle och biobränsle för en genomsnittlig flygresa med BRA.

Vi vill inte fördröja möjligheterna att kunna flyga mer klimatsmart, därför har vi valt denna enkla modell. Blir efterfrågan stor planerar vi redan nu för att utöka och individualisera valmöjligheterna för biobränsle med större exakthet.

Blir min flygresa helt fossilfri?
Nej, men nästan! Biobränslet är producerat av 100 % bioråvara. Biobränslet hanteras och fraktas sedan från tillverkningen i Finland med fartyg till Sverige. Samtidigt erbjuder vi för enkelhetens skull enhetspris på biobränsle motsvarande en timmas flygtid (oavsett flygplanstyp). Flyger du en timma ger biobränslet därmed en 85-procentig minskning av CO2-utsläppen sett ur ett livscykelperspektiv. 

Biobränsle minskar utsläppen av fossilt koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som genereras av fossilfritt biobränsle är samma mängd som biobränsleplantorna absorberat från atmosfären under sin levnadstid. På så sätt blir utsläppen vid förbränningen av själva biobränslet koldioxidneutralt ur ett relativt kort perspektiv till skillnad från fossila bränslen där motsvarande absorption inte skett.

Vad händer om min flygning är längre eller kortare än en timma?
Du överkompenserar/underkompenserar din flygresa med biobränsle. Det är inte möjligt att i detalj ta fram hur mycket bränsle just din flygresa kommer att konsumera i förväg, eftersom det beror på faktorer som t.ex. väder, vind, vikt. Vi erbjuder därför biobränsle till enhetspris motsvarande en timmes inrikes flygresa med oss oavsett flygplanstyp.

Varför flyger ni inte uteslutande med biobränsle i alla flyg?
Biobränsle är cirka fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Endast biobränsle och endast hos oss skulle göra våra biljettpriser flera hundra kronor dyrare än hos andra flygbolag. Än så länge är priset på resan bland det viktigaste när flygresenärer väljer.

Inom flyget är det idag tillåtet att flyga med 50 % biobränsle i tankarna. I framtiden kommer troligtvis flygplan att kunna tankas med rent biobränsle och dessutom har nog flygen en eller flera motorer med eldrift.

Flygplanen kan ju endast flyga med 50 % biobränsle… Hur kan då jag köpa 100 %?
Bränslet tankas in i flygplatsernas tankanläggningar och är redan utblandat till 50 %. Det innebär att alla flygplan delar på biobränslet. I dagsläget motsvarar biobränslet en väldigt liten mängd av allt bränsle som används och därför kan det biobränsle du köpt till fullo utnyttjas och ersätta motsvarande 100 % av det bränsle som din andel av flygplanets bränsleförbrukning motsvarar.

Används palmolja till biobränsleproduktionen?
Biobränslet levereras av Air BP och är tillverkat av 100 % fossilfri bioråvara. Alla råvaror är certifierade enligt ISCC/RSB. En godkänd råvara är UCO (Used Cooking Oil) som är en avfallsprodukt.

Vad är skillnaden mellan de nya ”biobränslebiljetterna” och flygningarna BRA redan gör med en skvätt biobränsle?
Vi ger nu alla möjlighet att välja att flyga grönare. Tidigare har vi erbjudit mindre mängder iblandning av biobränsle. Och eftersom kostnaden för biobränsle är så pass mycket högre än för vanligt flygbränsle, låter vi alla själva göra valet. Det blir då en form av Crowd Funding för att öka mängden biobränsle inom flyget totalt sett.