Boka en resa i BRA Miljö Class

En övergång till biobränsle inom flyget minskar vår klimatpåverkan avsevärt och gör vårt flyg till ett av de effektivaste nationella persontransportmedlen.

Biobränsle väljer varje resenär själv mot en extra kostnad vid bokningen. På så sätt försäkrar sig resenärerna om att flygresan blir så grön som möjligt.

Tillägget är endast mellanskillnaden för biobränslet, eftersom det är cirka fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Vi tar inte ut några extra avgifter.

Så här fungerar det

  • För enhetspriset 300 kronor per flygning byts fossilt jetbränsle ut till biobränsle i efterhand motsvarande den mängd som går åt för en snittflygning (1 timma).

  • Biobränslet fylls på i en ordinarie tankanläggning på en flygplats som BRA trafikerar och kommer på så sätt in i systemet för bränsle till flyget i Sverige.

  • BRA ser alltså till att fossilt bränsle, som annars skulle tankas av oss och andra flygbolag i stället är biobränsle. Precis på samma sätt som modellen för grön el.

  • På detta vis bidrar vi och våra resenärer till en minskning av de fossila utsläppen av koldioxid.

  • Flygplatsernas infrastruktur kring flygbränsle och tankning av flygplan innebär att inget flygbolag har egna bränslepumpar.


Frågor och svar

 

Boka en resa i BRA Miljö Class