Biobränslet som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med cirka 70 procent, sett ur ett livscykelperspektiv.

Leverantör av vårt biobränsle är Air BP och alla råvaror i biobränslet är certifierade enligt ISCC/RSB. En godkänd råvara är UCO (Used Cooking Oil) som är en avfallsprodukt. Vi vill gärna se att Sverige i framtiden blir självförsörjande på flygbränsle genom produktion från restavfall från skogsindustrin.