Företagsinformation

BRA (Braathens Regional Airlines)

Antal resenärer: 2,2 miljoner/år
Antal destinationer: 13
Marknadsandel: 41% på de 12 destinationerna (mer än var tredje inrikesresa totalt).
Bolagen som är BRA: Malmö Aviation, Sverigeflyg, Braathens Regional, Braathens Technical, Braathens Training, Gotlandsflyg, Kullaflyg, Blekingeflyg, Kalmarflyg, Flysmåland, Sundsvallsflyg, Golden Air.
Historiska årtal: 1946 etablerades Braathens S.A.F.E. i Norge. Malmö Aviation startade 1981. 2001 kom Gotlandsflyg, konceptet som kopierades till flera orter.
Antal planerade flygningar 2016 45 510
Antal medarbetare: 1 100 personer fördelat på 13 orter BRA (Braathens Regional Airlines)
 

BRA Ledningsgrupp

Christian Clemens
Koncernchef

Öyvind Thon
Ekonomichef

Åsa Runnberg
HR-chef

Emma Sandsjö
Kommunikationschef

Birgitta Lundquist
Assistent till koncernledningen

Mikael Apelgard
Försäljningschef

Jan-Olov Forss 
Revenue chef

Petter Eklund 
Operativ chef

Anders Hansson 
Teknisk chef