Kopia på kvitto kan beställas kostnadsfritt. Det är endast möjligt att beställa kvitto på biljetter bokade direkt genom BRA (ej på biljetter bokade genom resebyrå)

Fyll gärna i "Bokningsnummer" och "BRA Vänner medlemsnummer" för att underlätta vår hantering av ditt ärende.