Kontaktuppgifterna används i syfte att snabbt kunna kontakta anhöriga till passagerare i en nödsituation. Denna information får endast användas i händelse av en nödsituation och kommer inte att delges tredje part eller användas för kommersiella ändamål.

Notera att detta gäller endast aktuell flygning och sparas inte för senare bokningstillfällen.