Vanligaste frågorna till BRA - Just nu

Är BRAs företagsrekonstruktion klar? Stämmer det och när kommer ni i så fall att börja flyga igen?

Vår företagsrekonstruktion vann laga kraft den 8 september 2020. Sedan den 8 september är alltså vår företagsrekonstruktion över. Vi hoppas kunna komma tillbaka under Q1- 2021.

Hur ser ni på marknaden? Framtiden?

Den är mycket svårbedömd. Mycket speglar hur Corona pandemin utvecklas och vilka beslut om förhållningssätt som resp. land fattar. Affärsresandet kommer under en längre period vara betydligt lägre. Det privata resandet minskar inte fullt så mycket. Troligtvis kommer det att dröja ett par år innan marknaden stabiliseras på ett nytt normalläge som kommer att vara lägre än vad det var före Corona.

Vilka destinationer kommer ni att flyga till vid uppstart?

Det lutar åt att vi börjar trafikera Malmö- Bromma, Göteborg-Bromma, Ängelholm-Bromma, Visby-Bromma och Umeå-Bromma i ett första skede. Vartefter marknaden blir starkare och efterfrågan ökar på övriga orter kommer vi att öka destinationerna succesivt.

När kommer ni starta linje till Ronneby, Växjö, Kalmar, Halmstad osv.?

Vi kommer att börja med ett fåtal linjer och sedan utöka successivt med fler linjer, flygplan och frekvenser när vi ser att tillräcklig efterfrågan finns. Det är för tidigt att svara specifikt ang de olika linjerna men håll utkik.

Varför väntar ni med att börja flyga reguljär trafik?

Vi validerar rätt läge att ge oss in på marknaden som just nu är svår att bedöma med anledning av hur Corona påverkat våra beteenden i kombination med vad myndigheterna rekommenderar oss. Vår åter uppstart hänger på att efterfrågan på flygresor kommer igång igen i rimlig omfattning. Vi kommer att vara försiktiga innan vi väljer att kliva in, allt för att säkerställa att vi är lönsamma och att vi inte skapar en överkapacitet på marknaden.

Vad kommer att hända med kundernas biljetter och produkter tills ni börjar flyga?

Vi kommer att förlänga ledtiden för vilande biljetter, årskort klippkort så att kunderna inte drabbas. Just nu är de vilande biljetterna giltiga till 30 september 2021. Gällande årskort, klippkort och BRA vänner poäng så kommer dessa att förlängas motsvarande tid som vi har haft uppehåll i vår flygtrafik.