Vi på BRA följer löpande och noga de rekommendationer som ges av bland annat WHO, Folkhälsomyndigheten, European Union Aviation Safety Agency (EASA) och Transportstyrelsen kring hur man ska förhålla sig till COVID-19 (Coronavirus) och smittspridning. Säkerheten för våra resenärer och medarbetare är vår högsta prioritet och vi gör all vi kan för att du som resenär ska känna dig trygg att flyga med oss.

För närvarande finns inga restriktioner för kollektiva färdmedel; buss-, tåg- eller flygbolag som verkar utanför de mest virusdrabbade områdena i världen. Vi fortsätter att flyga, men vi behöver kraftigt reducera vårt flygprogram efterhand som situationen förändras.

Det kommer tyvärr bland annat att innebära en del inställda flygavgångar. Vi förstår att det kan få följder för dig som reser med oss och vi beklagar självklart detta. Aktuella avgångar hittar du i bokningsflödet på flygbra.se eller hos din resebyrå. Om din flygresa berörs så kommer vi att kontakta dig. 

Här hittar du en lista på vilka linjer som vi flyger just nu.

 

Vi erbjuder ombokning utan avgift: 
Med anledning av coronaviruset (COVID-19) erbjuder vi ombokning utan avgift fram till 3 maj 2020 för resor med avresedatum 16 mars - 3 maj 2020. 

  • Om du har en återbetalningsbarbiljett gäller våra vanliga biljettregler, dessa biljetter avbokas enklast på flygbra.se/mina-bokningar 
  • Om du har en biljett som inte är återbetalningsbar, så kan du avboka biljetten och istället få en biljett tillgodoTillgodo-biljetten är giltig för bokning och resa fram till och med 30 november 2020. Läs mer


Att resa med BRA
Våra medarbetare är tränade i att hantera sjukdomsfall ombord och vi arbetar efter tydliga rutiner i dessa situationer. Vi vill även be dig som resenär att följa myndigheternas rekommendationer, bland annat att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och stanna hemma vid sjukdom för att undvika smittspridning.

För att minimera smittspridningen kommer vi tillfälligt att anpassa vårt servicekoncept. Det innebär att vi inte kommer att erbjuda frukost eller annan servering ombord. Vi kommer även justera utbudet av mat i våra lounger.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller städning av våra flygplan.

Mer om Covid-19

IN ENGLISH

We at Braathens Regional Airlines continuously follow the recommendations made by, among others, WHO, the Public Health Agency of Sweden, European Union Aviation Safety Agency (EASA) and the Swedish Transport Agency regarding COVID-19 (Coronavirus) and the spreading of infection. The safety for our passengers and employees is our highest priority, and we are doing everything we can to make you feel safe flying with us. 

There are currently no restrictions on public transport; bus, train or airline operators with operations outside the most virus-affected areas of the world. We will continue our flight operation, but we need to adapt our flight program when the situation changes.

That will, unfortunately, result in some cancelled flights. We understand that this can cause concequences for you that travel with us and we apologize for this. You can find current departures in our booking feed at flybraathens.com or with your travel agency. If your flight is affected, we will contact you.

 

From 23rd March we have a reduced flight schedule for the following destinations, read more.

 

Rebooking free of charge

We are offering rebooking free of charge for existing bookings before 3 May 2020 for travels with departure 16 March - 3 May. Read more

Traveling with Braathens Regional Airlines
Our employees are trained to handle cases of illnes onboard and we are working after strict routines in these situations. We also want to ask you as a traveler to follow the authorities recommendations, like washing your hands carefully with soap and water and to stay home when feeling ill to avoid spreading of infection. 

To minimize the spreading of infection, we will temporarily adjust our service concept. That means that we are not going to offer breakfast or other service onboard. We will also adjust the food service in our lounges.

We are following the Public Health Agency of Sweden's recommendations regarding the cleaning of our aircrafts. 

More about Covid-19