BRA har flugit till och från Bromma flygplats i över 20 år och vi tycker att det är en fantastisk flygplats. Vi vet att den är högt uppskattad av våra kunder och att den är av betydande vikt inte minst för kunder runtom i landets regioner. Vi vill inget hellre än att fortsätta vara en nyckelspelare i att knyta ihop Sverige via Bromma flygplats.

Den period av kriser vi varit igenom med först klimatdebatten/flygskamsdebattens hämmande av flygresande och senare Covidpandemin gör dock att förutsättningar för Bromma flygplats generellt och för oss att fortsätta vår satsning där har förändrats. Hur den har förändrats vet vi ännu inte fullt ut men vi kan räkna med kraftigt lägre passagerarvolymer i flyget under en relativt lång tid framöver. Det har därmed visat sig osäkert om det finns behov av dubbla Stockholmsflygplatser och parallella nätverk i Sverige - om det skall vara lönsamt.

Något vi vet är att det finns en betydande risk att Bromma flygplats stängs i förtid och vi vet också att det inte är vårt beslut. 

Vårt arbete här och nu består därför i att planera i flera scenarios där vårt önskescenario naturligtvis är att vi skall kunna fortsätta en lönsam och framgångsrik affär på Bromma flygplats. Som alternativ är det att flyga till och från Arlanda i olika former och vi ser det som viktigt och nödvändigt att försöka identifiera vilka fördelar det kan föra med sig inte bara för BRA utan för samhället i stort.

Vi har, ända sedan Swedavia i höstas kommunicerade sitt budskap att det inte är lönsamt att driva Bromma vidare, varit tydliga på att det är svårt att hantera en långdragen beslutsprocess från statligt håll eftersom vi då inte kan komma vidare med planeringen av vår återstart. Därför ser vi att antingen låter man Bromma vara kvar åtminstone ett antal år eller så passar man på att stänga nu. Och i det senare fallet förväntar vi oss få bra och tydliga förutsättningar att fortsätta agera men med Arlanda som bas. Ett par exempel på förutsättningar är attraktiva start- och landningsslottar samt ett ekonomiskt ometableringsstöd.