På BRA har vi aldrig haft olika klasser ombord på våra plan. Vi tycker att man flyger bra med oss ändå. Men vi har gjort ett undantag och lanserar en klass för det viktigaste vi har – vår miljö. Vi kallar den BRA Miljö Class och den är för dig som vill flyga grönare.

Det finns säkert någon som säger att det bästa för miljön vore att vi slutade flyga. Men vi vet att vi behövs. Folk, företagare och familjer behöver flyga för att kunna hålla kontakten, göra affärer och umgås. Ibland är helt avgörande att man kan ta sig fram snabbt och enkelt över vårt avlånga land.

Vi vet också att vi behöver minska flygets klimatavtryck. Idag står inrikesflyget för ungefär en procent av Sveriges fossila koldioxidutsläpp.

På BRA har vi ett enkelt mål: flyget ska vara fossilfritt år 2030.

Vårt arbete för att nå det målet har redan börjat.
Våra nya propellerplan är de mest klimateffektiva på marknaden. Med biobränsle i tankarna minskar vi de fossila koldioxidutsläppen med upp till 85 procent. Vi tittar också på helt elektriska plan som ett spännande alternativ för framtiden.

Men redan nu kan du alltså flyga grönare. När du väljer BRA Miljö Class så köper du fossilfritt biobränsle och dessutom är resan klimatkompenserad.

Välkommen ombord!

Biobränsle vs. klimatkompensation

Biobränsle: I BRA Miljö Class köper du till fossilfritt biobränsle för att minska de fossila koldioxidutsläppen.
Fördelen med biobränsle framför vanligt flygbränsle är att det inte blir någon nettoökning av koldioxid i atmosfären.

Klimatkompensation: Vi klimatkompenserar för alla våra flygresor – och för hela vår verksamhet – i samarbete med en certifierad partner.
Det innebär att vi investerar i projekt som minskar koldioxidutsläppen i samma omfattning som våra utsläpp.

Frågor och svar


För grönare företag

Nu har vi gjort det ännu enklare för företag att resa grönare.
Förköp det antal resor som ni önskar resa i Miljö Class.
Sedan bokar ni era resor precis som vanligt.

Läs mer här

Så här fungerar det

  • För enhetspriset 300 kronor per flygning byts fossilt jetbränsle ut till biobränsle i efterhand motsvarande den mängd som går åt för en genomsnittlig flygning med BRA (1 timme).
  • Biobränslet fylls på i en ordinarie tankanläggning på en flygplats som BRA trafikerar och kommer på så sätt in i systemet för bränsle till flyget i Sverige.
  • BRA ser alltså till att fossilt bränsle, som annars skulle tankas av oss och andra flygbolag i stället är biobränsle. Precis på samma sätt som modellen för grön el.
  • På detta vis bidrar vi och våra resenärer till en minskning av de fossila utsläppen av koldioxid.
  • Flygplatsernas infrastruktur kring flygbränsle och tankning av flygplan innebär att inget flygbolag har egna bränslepumpar.

...för varje liter fossilfritt biobränsle minskar de fossila utsläppen av CO2 med cirka 85 %.

...vi flyger på höjder under 8000 meter för att undvika så kallade höghöjdseffekter.

...vi prioriterar eko- och Fair Trade-produkter och källsorterar ombord för att minska vårt avtryck på miljön.

...vi ser över allt vårt serveringsmaterial ombord för byte till mer miljövänliga alternativ.

Mot ett fossilfritt inrikesflyg 2030!

Hållbarhetsarbetet på BRA började redan 2009, och pågår fortfarande kontinuerligt!

Tidslinje