Vägen till ett mer hållbart flyg

Den svenska flygbranschens gemensamma mål och en plan för hur Sverige ska ta täten mot ett mer hållbart flyg.

Regeringen vill införa en ny skatt på flygresor vars syfte sägs vara att minska flygets miljöpåverkan. Ambitionen att gå mot ett hållbart resande delas av alla i flygbranschen – men till skillnad från regeringen vill vi använda de mest effektiva vägarna dit.


En flygskatt är ett slag i luften för miljön, men får stora konsekvenser för tillgängligheten inom Sverige och möjligheten att driva företag utanför storstadsregionerna.

Den svenska flygbranschen har ett gemensamma mål och en plan för hur Sverige ska ta täten mot ett mer hållbart flyg till 2030. Dessa mål är mer ambitiösa än de globala mål som flygbranschen tidigare kommit överens om och långt mer effektiva än de minimala klimateffekter som regeringens egen utredning uppskattar att flygskatten kommer att få.

Flygbolagen har som ambition att till 2030 ska:  
  • en halvering av de faktiska fossila koldioxidutsläppen ske från inrikesflyget jämfört med 2005
  • inrikesflygtrafiken ske med mer klimat- och bränsleeffektiva flygplan
  • uppemot hälften av allt bränsle som används på flygningar inom Sverige ska vara biobränsle (idag är det mindre än 1 procent)

Det är ambitiösa men realistiska mål som flygbranschen satt upp. Vi på BRA har sedan tidigare en målsättning om att halvera våra fossila koldioxidutsläpp redan till 2025. På sidan Ett slag i luften kan du se vilka konsekvenser en flygskatt kommer att få för din region när det gäller arbetstillfällen och regional tillväxt.

Delar du vår ambition om att att uppnå ett hållbart flyg, men är emot en flygskatt kan du också skriva under uppropet för att hållbart flyg.


Skriv under uppropet för ett hållbart flyg här:

Upprop för hållbart flyg

Vilka är flygskattens klimateffekter?

Minskade utsläpp ska uppnås genom ökad bränsleeffektivitet och inte genom att begränsa resandet och rörelsefriheten i världen.

Läs mer på ettslagiluften.nu/skattens-miljoeffekter

Ekonomiska effekter

Den planerade flygskatten beräknas leda till en halv till en miljon färre flygpassagerare per år. Det får konsekvenser för alla branscher som är kopplade till flygets tillgänglighet.

Läs mer på ettslagiluften.nu/effekter-svensk-ekonomi