Grönt avtal

Nu har vi gjort det ännu enklare för er att teckna grönt avtal.

Välj antalet resor som ni vill genomföra med 100 % biobränsle*. Sedan köper ni era resor precis som vanligt.

BRA Sveriges åtagande att köpa biobränsle m.m.

För det belopp Kunden erlägger till BRA Sverige åtar sig BRA Sverige att köpa in biobränsle som tankas i Sverige på flygplatser som BRA Sverige trafikerar.

Biobränslet köps in av BRA Sverige enligt gällande dagspris från en flygbränsleleverantör som tillhandahåller biobränsle, huvudsakligen Air BP Sweden AB eller annan leverantör som BRA Sverige har godkänt. Biobränslet levereras enligt sedvanliga krav på säkerhet, effektivitet, mängd flygbränsle, lämplig leveranstidpunkt etc. till en flygplats för tankning i Sverige. Halmstad City Airport är den primära flygplatsen dit biobränsle levereras och tankas men detta kan utvidgas till fler lokala flygplatser som har flygtanksanläggningar som på motsvarande sätt medger tankning av biobränsle.

Biobränslet ska uppfylla de krav och föreskrifter som anges i ASTM (American Society for Testing and Materials) Standard Specification D-1655 eller Defstan (British Ministry of Defence Standard) 91-91 samt genomgått en i branschen accepterad livscykelanalys.

Kundens bidrag till inköp av biobränsle

Kunden är införstådd med att det erlagda beloppet uteslutande kommer användas av BRA Sverige för inköp av biobränsle. Det sker genom att beloppet används för den extrakostnad det innebär för BRA Sverige att köpa in biobränsle jämfört med att köpa in sedvanligt flygbränsle. Kunden har rätt att publicera och/eller använda uppgifter från kvittot/fakturan i sin årsredovisning, på sin webbsida och i andra marknadsföringssammanhang.

Gör din beställning här:

* Biobränsle för 300 kr per sträcka motsvarar bränsleåtgången för en passagerare vid en genomsnittlig inrikesresa med BRA. Att tanka och flyga med biobränsle bidrar till minskade fossila utsläpp. Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen med cirka 70 %.

Den här sidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och anpassa innehåll i erbjudanden och reklam i våra digitala kanaler. Genom att använda vår webbplats godkänner du användandet av cookies.