Ansökan om återbetalning för biljetter köpta innan 6 april 2020

För dig som har köpt en flygbiljett hos BRA innan den 6 april 2020 med avsedd resa under 2020 finns möjligheten att ansöka om återbetalning.

På grund av Tingsrättens beslut under BRAs företagsrekonstruktion,  behöver vi då enligt lag, förhålla oss till det offentliga ackord som föreslagits vilket gör att återbetalningen begränsas till 25 % av biljettpriset. Detsamma gäller för samtliga kunder, leverantörer och partners som vi har skulder till. Det spelar ingen roll om begäran om återbetalning gjorts innan rekonstruktionen blivit avslutad eller om det görs efter att rekonstruktionen är avslutad.

Använd även detta formulär för återbetalning av värdekod som du ej hunnit nyttja.

Handläggningstiden för återbetalningar ligger på ca 30 dagar.

Ansök om återbetalning här.

 

Har du ett årskort eller klippkort du vill begära återbetalning för, vänligen använd nedan formulär. (OBS: Notera att endast 25% av resterande värde på årskort/klippkort återbetalas)

OBSERVERA: Fyll endast i detta formulär om du har en förköpt produkt som Klippkort eller Årskort/Halvårskort hos BRA. Fyll inte i detta formulär om återbetalningen gäller en resa eller värdekod.

Formulär för återbetalning av förköpt produkt.