Vi är stolta över att kunna erbjuda vår Bioflygbiljett till dig som vill minska ditt klimatavtryck när du flyger. En flygbiljett som sticker ut i mängden.

En Bioflygbiljett genererar inköp som motsvarar 50 procent biobränsle. Det är samma nivå som det idag är tillåtet att blanda in för kommersiellt flyg.
Den extra kostnad på 150 kr som skiljer mellan den ordinarie Flygbiljetten och Bioflygbiljetten går oavkortat till inköp av biobränsle. Tankningen av biobränsle fungerar på samma sätt som grön el. Du som kund betalar för merkostnaden för biobränsle motsvarande cirka 50 procent av en timmes inrikes flygresa. Tankningarna sker under några tillfällen per år då biobränslepotten är tillräckligt stor. Genom att samla tankningen till några gånger per år så minskar både koldioxidutsläppet och kostnaden. Det är bra.

Om biobränsle 

Med Bioflygbiljetter genererar du ett inköp av 50 procent biobränsle som tankas några gånger per år på Bromma Airport. De fossila koldioxidutsläppen minskar med minst 40 procent när du flyger på en Bioflygbiljett.
Fördelen med biobränsle framför fossilt flygbränsle är att det inte blir någon nettoökning av koldioxid i atmosfären, istället är det koldioxid som redan finns i atmosfären som återanvänds.

Läs mer


För grönare företag

Vill du veta mer om hur du kan resa grönare i tjänsten,
teckna grönare företagsavtal eller ta del av förmånliga klippkort och årskort för Bioflygbiljetter?
Kul att du är nyfiken, vi berättar gärna mer

Läs mer här

Så här fungerar det

  • Bioflygbiljetter generar inköp av 50 procent biobränsle
  • 50 procent fossilt flygbränsle byts ut mot biobränsle motsvarande den mängd som går åt för en genomsnittlig flygning med BRA (1 timme) 50 procent inblandning av biobränsle i fossilt flygbränsle är samma nivå som idag är certifierad att flyga kommersiella flygningar på.Det är en prisskillnad på 150 kr när du väljer att köpa Bioflygbiljetter i stället för ordinarie Flygbiljetter, mellanskillnaden går oavkortat till inköp av biobränsle.
  • Pengarna samlas in i en biobränslepott och några gånger per år köps biobränsle in.
  • Biobränslet som köpts in fylls på i tankanläggningen på Bromma Airport.
  • På detta vis bidrar vi och våra resenärer till en minskning av de fossila utsläppen av koldioxid med 80 procent
  • Du kan också göra tillvalet Extra Biobränsle som kostar ytterligare 150 kr, vilket gör att du i kombination med en Bioflygbiljett generar ett inköp av 100 procent biobränsle.