Vi fortsätter att flyga, men vi har kraftigt reducera vårt flygprogram efterhand som situationen förändras. Det kommer tyvärr bland annat att innebära en del inställda flygavgångar. Vi förstår att det kan få följder för dig som reser med oss och vi beklagar självklart detta. Om din flygresa berörs så kommer vi att kontakta dig. 

 

Just nu flyger vi följande inrikeslinjer: 

 • Malmö - Stockholm Bromma 
 • Göteborg - Stockholm Bromma 
 • Visby - Stockholm Bromma 
 • Umeå - Stockholm Bromma 
 • Ängelholm/Helsingborg - Stockholm Bromma 
 • Östersund - Stockholm Bromma 

 

Just nu flyger vi följande säsongslinjer: 

 • Östersund - Göteborg, flygs vintersäsongen ut till vecka 15. 
 • Sälen - Stockholm Bromma, flygs 2 gr/vecka vintersäsongen ut till vecka 15. 
 • Sälen – Malmö, flygs 1 gr/vecka vintersäsongen ut till vecka 15. 
 • Sälen – Ängelholm/Helsingborg, flygs 2 gr/vecka vintersäsongen ut till vecka 15. 

 

Vi har pausat följande utrikeslinjer: 

 • Stockholm Bromma - Tallinn 
 • Stockholm Bromma - Riga 
 • Stockholm Bromma - Torp / Oslo 
 • Göteborg - Berlin 
 • Göteborg - Lyon (pausad t o m 3 maj) 
 • Malmö – Berlin 
 • Växjö - Berlin
 • Bromma - Helsingfors
 • Umeå - Helsingfors 

 

Vi har pausat följande inrikeslinjer mellan 23 mars - 3 maj:

 • Stockholm Bromma - Ronneby
 • Stockholm Bromma - Kristianstad
 • Stockholm Bromma - Kalmar/Öland
 • Stockholm Bromma - Växjö
 • Stockholm Bromma - Halmstad
 • Stockholm Bromma - Trollhättan
 • Stockholm Bromma - Sundsvall
 • Visby - Göteborg
 • Visby - Malmö

Vid behov kommer vi att justera vår tidtabell. Gå in på www.flygbra.se för att hitta senaste information.  

From 23rd March we have a reduced flight schedule.

We will continue our flight operation, but we need to adapt our flight program when the situation changes. That will, unfortunately, result in some cancelled flights. We understand that this can cause concequences for you that travel with us and we apologize for this. If your flight is affected, we will contact you.

 

We are currently flying the following domestic routes:

 • Malmö - Stockholm Bromma 
 • Göteborg - Stockholm Bromma 
 • Visby - Stockholm Bromma 
 • Umeå - Stockholm Bromma 
 • Ängelholm/Helsingborg - Stockholm Bromma
 • Östersund - Stockholm Bromma 

 

We are currently flying the following seasonal routes: 

 • Östersund - Gothenburg, will operate until week 15. 
 • len - Stockholm Bromma, will operate twice a week until week 15 
 • Sälen - Malmö, will operate once a week until week 15 
 • Sälen - Ängelholm / Helsingborg, will operate twice a week until week 15 

 

We have postponed the following foreign routes: 

 • Stockholm Bromma - Tallinn 
 • Stockholm Bromma - Riga 
 • Stockholm Bromma - Torp / Oslo 
 • Stockholm Bromma - Helsinki
 • Gothenburg - Berlin 
 • Gothenburg - Lyon (until 3 May) 
 • Malmö  Berlin 
 • Växjö - Berlin 

We have postponed the following domestic routes from 23 March - 3 May: 

 • Stockholm Bromma - Ronneby
 • Stockholm Bromma - Kristianstad
 • Stockholm Bromma - Kalmar/Öland
 • Stockholm Bromma - Växjö
 • Stockholm Bromma - Halmstad
 • Stockholm Bromma - Trollhättan
 • Stockholm Bromma - Sundsvall
 • Visby - Gothenburg
 • Visby - Malmö