Info om dina biljetter, årskort/klippkort och bonuspoäng i BRA Vänner

Vi vill börja med att beklaga att vi varit tvungna att ställa in alla flygresor mellan april och oktober som en effekt av Coronapandemins utbrott och de konsekvenser som följt efter detta. Vår ambition har alltid varit och är fortsatt att det skall bli så bra som möjligt för dig som kund utifrån de begränsade förutsättningar vi har inom rekonstruktionen som vi inte fullt ut kan påverka.

Till hösten har vi som ambition att komma igång igen men en konsekvens av Coronapandemin är att både vår tidtabell och de destinationer vi flyger till kommer att skilja sig en del mot hur det tidigare sett ut. Vi har därför behövt ställa in samtliga flygningar även under hösten trots att vi kommer att sätta igång vår flygtrafik igen under samma period. Nedan följer information om vad som gäller för dig som kund och de val du behöver göra.


Du som har en inställd resa

Då vi, BRA Sverige AB, är under företagsrekonstruktion sedan den 6 april 2020 kan vi tyvärr inte fullgöra våra förpliktelser med våra olika avtalsparter i den utsträckning vi hade velat utan behöver förhålla oss till vad som överenskoms under pågående rekonstruktion. Detta innebär att de ursprungliga biljetterna inte kommer kunna återbetalas till dess fulla värde. Vi väljer därför, förutsatt att rekonstruktionen avslutas framgångsrikt, att erbjuda dig som kund en ersättningsresa som alternativ med innebörden att du som väljer att flyga på din vilande biljett kan ha glädjen av det fulla värdet av din resa.

I närmare detalj innebär det för dig att du kan välja mellan följande två alternativ:

  1. Om du inte redan fått biljettpriset återbetalt eller rest på biljetten, har du möjlighet att boka en ny resa på biljetten inom ett år eller senast den 30 september 2021. Vi har gjort denna biljett så flexibel som möjligt så att den kan användas på valfri destination. Dessutom ingår fri överlåtelse till annan person om du inte har möjlighet att resa själva. Detta erbjudande förutsätter att rekonstruktionen avslutas framgångsrikt, vilket i praktiken innebär att tingsrätten meddelar att rekonstruktionen kan avslutas eftersom det finns förutsättningar för detta. Väljer du detta alternativ kan du när som helst ångra dig och begära återbetalning enligt alternativ b) nedan.
  2. Vill du inte ha en ny flygning har du rätt att i stället begära återbetalning. På grund av att vi är i företagsrekonstruktion behöver vi då, enligt lag, förhålla oss till det offentliga ackord som föreslagits vilket gör att återbetalningen begränsas till 25 % av biljettpriset. Detsamma gäller för samtliga kunder, leverantörer och partners som vi har skulder till. Det spelar ingen roll om begäran om återbetalning görs innan rekonstruktionen är avslutad eller om det görs när vi kommit igång igen i höst. Tidpunkten för sådan återbetalning om 25 % (av biljettpriset) är också samma för alla, vilket sannolikt innebär en betalningstidpunkt i juli 2021. Väljer du detta alternativ är det slutgiltigt och valet går tyvärr inte att backa.

Här kan du göra ditt val


Du som har ett årskort eller klippkort

Då vi, BRA Sverige AB, är under företagsrekonstruktion sedan den 6 april 2020 kan vi tyvärr inte fullgöra våra förpliktelser med våra olika avtalsparter i den utsträckning vi hade velat utan behöver förhålla oss till vad som överenskoms under pågående rekonstruktion. Detta innebär exempelvis att vi inte rakt av kan ge full återbetalning för de produkter som köpts före rekonstruktionen. Vi vill därför erbjuda dig nedan valmöjlighet som förutsätter att rekonstruktionen avslutas framgångsrikt.

  1. Har du ett gällande årskort eller klippkort erbjuds du en förlängning av dessa med 6 månader som kompensation för vår paus under rekonstruktionen. Väljer du detta alternativ kan du när som helst ångra dig och begära återbetalning enligt alternativ b) nedan.
  2. Vill du inte ha ditt årskort eller klippkort förlängt har du rätt att istället begära återbetalning. Det kvarvarande värdet på årskortet/klippkortet beräknas enligt villkoren i avtalet. På grund av att vi är i företagsrekonstruktion behöver vi då, enligt lag, förhålla oss till det offentliga ackord som föreslagits vilket gör att återbetalningen begränsas till 25 % av det beräknade värdet. Detsamma gäller för samtliga kunder, leverantörer och partners som vi har skulder till. Det spelar ingen roll om begäran om återbetalning görs innan rekonstruktionen är avslutad eller om det görs när vi kommit igång igen i höst. Tidpunkten för sådan återbetalning om 25 % (av det beräknade kvarvarande värdet) är också samma för alla, vilket sannolikt innebär en betalningstidpunkt i juli 2021. Väljer ni detta alternativ är det slutgiltigt och valet går tyvärr inte att backa.

Här kan du göra ditt val


Du som är medlem i BRA Vänner och har intjänade bonuspoäng

Lojalitetsprogrammet BRA Vänner ligger vilande under vår paus och vi har självklart koll på alla intjänade poäng. När vi börjar flyga igen aktiverar vi BRA Vänner igen och kommer samtidigt förlänga giltighetstiden på poängen med 6 månader. Till en början vågar vi inte lova att vi har kvar riktigt alla gamla partners i programmet men lovar återkomma med mer information när vi närmar oss. Att flyga för poängen kommer du alltid vara välkomna att göra.